Co to jest KRD (Krajowy Rejestr Długów)?

Co to jest KRD (Krajowy Rejestr Długów)? Według badań aż 86% przedsiębiorców miało problem z nierzetelnymi kontrahentami i poniosło w związku z tym stratę. Eksperci od lat zachęcają firmy do prześwietlania swoich kontrahentów, zanim rozpoczną współpracę. Dobrym sposobem na sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, z którym chcemy nawiązać współpracę może być sprawdzenie go w rejestrze dłużników, np. w Krajowym Rejestrze Długów. Krajowy Rejestr Długów jest bazą danych o dłużnikach. Z rejestru korzystać mogą przedsiębiorcy (także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) oraz konsumenci. Ci pierwsi najczęściej sprawdzają czy potencjalny kontrahent, bądź klient nie znajduje się już w bazie dłużników. Konsumenci natomiast na ogół weryfikują jedynie rzetelność przedsiębiorców, np. dewelopera lub biura podróży. Mogą też pozyskać informacje na swój temat: czy są notowani w KRD i kto sprawdzał ich wiarygodność płatniczą. Niestety w rejestrze informacje może umieścić tylko przedsiębiorca. Konsument, który został oszukany przez pracodawcę, nie może tego zrobić.
Skuteczna windykacja
Otrzymasz wsparcie
na wszystkich
etapach postępowania
windykacyjnego.
SPRAWDŹ WIĘCEJ
Przedsiębiorca może przekazać informację gospodarczą, gdy spełnione są następujące warunki:
  • zawarł umowę z KRD,
  • łączna kwota zobowiązań przedsiębiorcy wynosi co najmniej 500 zł,
  • łączna kwota zobowiązań konsumenta wynosi co najmniej 200 zł,
  • świadczenie jest wymagalne (tj. termin zapłaty minął) od co najmniej 60 dni,
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez przedsiębiorcę listem poleconym, na adres dłużnika, wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania do biura.
W bazie danych Krajowego Rejestru Długów są zamieszczane także pozytywne informacje o solidnych płatnikach. Obowiązek ten realizować muszą firmy i instytucje wymienione w art. 7 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych (m.in. banki, firmy leasingowe, zakłady ubezpieczeń, operatorzy telefonii komórkowej i stacjonarnej, właściciele biur i lokali na wynajem). Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni usunąć, bądź zaktualizować dopisane informacje w przypadku, gdy:
  • nastąpi całkowite, bądź częściowe zaspokojenie zobowiązania;
  • stwierdzony zostanie fakt nieistnienia zobowiązania;
  • wierzytelność zostanie przeniesiona na osobę trzecią;
  • przedsiębiorca dowie się o odzyskaniu przez osobę utraconego dokumentu.
Statystyki dotyczące wzrostu liczby dłużników w Krajowym Rejestrze Długów w ciągu ostatnich lat przedstawiamy poniżej: liczba dluzników w bazie KRD

Komentarze