Jak postępować z dłużnikiem – 6 prostych rozwiązań

Jak postępować z dłużnikiem – 6 prostych rozwiązań Opóźnienia w płatnościach pojawiają się właściwie w każdej działalności. Problem ten dotyka zarówno drobnych sklepikarzy, jak i duże przedsiębiorstwa. Jak postępować wobec tych kontrahentów, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań? Jest kilka możliwych rozwiązań.

1. Porozumienie z dłużnikiem

Nie każda zaległa płatność wynika z nieuczciwość kontrahenta. Czasem zaległości wynikają z przejściowych problemów z płynnością finansową. Wówczas zamiast kierować sprawę do sądu warto spróbować porozumieć się z dłużnikiem. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć kosztów postępowania sądowego oraz zachować dobre stosunki handlowe. Ugodę najlepiej zawrzeć w formie pisemnej za pośrednictwem zawodowego mediatora. Gdyby dłużnik nie wywiązał się z niej, będzie pomocna w skutecznym dochodzeniu roszczeń.

2. Windykacja terenowa

Windykację terenową najlepiej powierzyć profesjonalnej firmie windykacyjnej. Jej pracownicy są dobrze przeszkoleni w odzyskiwaniu przeterminowanych należności pieniężnych, dzięki czemu są dużo skuteczniejsi w kontakcie z dłużnikiem. Często dopiero podczas bezpośrednich negocjacji można dojść do porozumienia.

3. Zgłoszenie do biura informacji

Dobrym sposobem zmobilizowania kontrahenta do zapłaty jest skorzystanie z usług biura informacji gospodarczej (BIG). Upublicznienie danych dłużnika może go skutecznie zmotywować do rzetelnego wywiązania się z zobowiązań. W Polsce zarejestrowanych jest już kilka takich biur. Wszystkie one gromadzą i udostępniają dane o niesolidnych płatnikach. Aby zgłosić dłużnika do rejestru, nie trzeba mieć prawomocnego wyroku sądu.

4. Sprzedaż wierzytelności

Gdy wiadomo, że odzyskiwanie wierzytelności potrwa długo i będzie kosztowne, czasem lepiej je sprzedać. Szczególnie gdy środki finansowe są nam potrzebne od zaraz. Istnieje bowiem ryzyko, że w ostatecznym rozrachunku koszty odzyskania należności będą tak duże, że bardziej opłacalne byłoby sprzedanie ich nawet po zaniżonej cenie niż dochodzenie należności przy pomocy firmy windykacyjnej lub w sądzie. Przede wszystkim dlatego, że pieniądze uzyska się od razu.

5. Oddanie sprawy do sądu

Jeśli mimo wysiłków nie udało się odzyskać długu, nie pozostaje nic innego, jak skierować sprawę do sądu. Przed złożeniem pozwu przedsiębiorca powinien zebrać wszystkie dowody potwierdzające istnienie długu i przygotować pozew. Należy jednak pamiętać, że wyrok nakazujący zwrot pieniędzy to dopiero początek procesu odzyskiwania długu. Jeśli dłużnik nie chce dobrowolnie oddać należności, konieczne będzie jeszcze przeprowadzenie egzekucji przez komornika sądowego.

6. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Ostatecznością w dochodzeniu swoich należności jest wpis dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Warunkiem jest posiadanie tytułu wykonawczego. Więcej o RDN dowiesz się tutaj.

Komentarze