Długi w branży transportowej – jak je odzyskać?

Długi w branży transportowej – jak je odzyskać? Transport jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Sprawnie funkcjonujący system transportowy aktywizuje system gospodarczy, natomiast rosnące długi w innych dziedzinach skutkują pojawieniem się zatorów płatniczych także w tej branży. Według danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, obecnie zadłużenie branży transportowej wynosi ponad 250 milionów złotych. W ciągu ostatniego roku liczba zadłużonych firm transportowych wzrosła o 21%. Łączna suma wszystkich długów wynosi obecnie 278 299 173,43 zł. Pod kątem charakterystyki poszczególnych regionów, w czołówce najbardziej zadłużonych obszarów w Polsce znalazły się Mazowsze (19,45%), Górny Śląsk (14,29%) i Wielkopolska (9,55%). Na drugim biegunie, czyli wśród województw o najmniejszym stopniu zadłużenia – są: podlaskie (1,71%), świętokrzyskie (2,10%) i opolskie (2,28%). Poniżej przedstawiamy wykres obrazujący zadłużenie branży transportowej według województw:

zadłużenie branży transportowej według województw Branża transportowa charakteryzuje się długimi okresami przeterminowania. Większość długów to zobowiązania powyżej 12 miesięcy. Należy przy tym pamiętać, że wierzytelności wynikające z usług transportowych podlegają krótszemu, bo rocznemu, terminowi przedawnienia. Co ważne, termin ten biegnie od dnia wykonania usługi a nie dnia wystawienia czy też wymagalności faktury. Oznacza to, że już po upływie roku wierzyciel traci możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. W połączeniu z przyjętymi w branży transportowej terminami płatności sięgającymi od 30 do nawet 120 dni daje to bardzo mało czasu na podjęcie odpowiednich działań. Dlatego tak ważne jest, aby nie zwlekać z podjęciem działań. Czekanie i wierzenie w zapewnienie dłużnika, że „już niedługo” faktury zostaną uregulowane, jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić. Zwykle dłużnik gra na czas aby tylko roszczenie uległo przedawnieniu. Najszybciej i najskuteczniej odzyskuje się należności z okresem przeterminowania poniżej kwartału. W związku z tym, jeśli nie ma się odpowiedniej wiedzy i doświadczenia lepiej powierzyć odzyskanie należności, firmie windykacyjnej. Jest to rozwiązanie nie tylko szybsze, ale przede wszystkim tańsze. Firma windykacyjna wynagradzana jest za sukces, zapewnia więc klientom najwyższą ściągalność.

Komentarze