Jak szybko uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie

Jak szybko uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie Rocznie dochodzi do 20 tys. błędów lekarskich. Pacjenci pokrzywdzeni w procesie leczenia nie są jednak bez szans. Mają w ręku potężny oręż. Zamiast iść do sądu, mogą ubiegać się o odszkodowanie za błędy lekarskie za pośrednictwem wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Takie komisje działają już od stycznia 2012 r. Osoba, która wskutek złej diagnozy lub źle wykonanej operacji dozna uszczerbku na zdrowiu, może udać się do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Jej siedziba powinna mieścić się w budynku właściwego urzędu wojewódzkiego. Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł.
Potrzebna pomoc? Wywalczymy w Twoim imieniu należne Ci odszkodowanie. Skontaktuj się z nami telefonicznie bądź mailowo: tel. (+48) 32 420 27 00 email: biuro@eMediator.pl
Warto pamiętać, aby złożyć go do roku, po wystąpieniu zdarzenia. Komisja działa stosunkowo szybko, gdyż wydaje orzeczenie w ciągu maksymalnie siedmiu miesięcy. Jeśli uzna zaistnienie błędu medycznego, ubezpieczyciel szpitala powinien zaproponować poszkodowanemu bądź jego spadkobiercom odszkodowanie.

Komisja zatem odmiennie od sądu nie dokonuje majątkowej wyceny uszczerbku, pozostawiając to stronom, które mogą zawrzeć ugodę. Przez zdarzenie medyczne rozumieć należy:

  • zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym,
  • uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta,
  • śmierć pacjenta,
będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
  • diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
  • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
Decydując się na skorzystanie z tego rozwiązania trzeba liczyć się z ustawowym limitem odszkodowania w razie stwierdzenia błędu lekarskiego. Przepisy jasno określają maksymalną wysokość odszkodowania. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta — wynosi 100 000 zł za jedno zdarzenie medyczne, natomiast w przypadku śmierci pacjenta — wynosi 300 000 zł. Maksymalne kwoty odszkodowań Poszczególne elementy mogą składać się na całość kwoty dla poszkodowanego pacjenta. Łącznie wysokość odszkodowania nie może jednak przekroczyć 100 tys. zł, czyli kwoty wskazanej w ustawie o prawach pacjenta. W praktyce propozycje odszkodowań oferowanych przez ubezpieczycieli często są bardzo niskie i znacząco odbiegają od kwot zawnioskowanych przez pacjentów lub ich rodziny. W każdej chwili można nie zgodzić się na zaproponowaną wysokość odszkodowania, a sprawa zawsze może trafić do sądu.

Komentarze