Przedsiębiorco! Nie daj się problemom finansowym

Przedsiębiorco! Nie daj się problemom finansowym Kłopoty z wyegzekwowaniem zapłaty faktury to codzienność polskich firm. Przeciętny czas oczekiwania to cztery miesiące. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorstwa coraz częściej mają trudności związane z utrzymaniem płynności finansowej. Na całym świecie, najczęstszą przyczyną bankructwa firm jest brak płynności finansowej. Sprawa wydaje się jasna i nieskomplikowana. Wystarczy pilnować, aby nie brakowało funduszy na płacenie bieżących rachunków i faktur, zakup surowców, pensje itp. Tymczasem raz po raz słyszy się o upadku przedsiębiorstwa właśnie z tego powodu. Bywa, że problemy są wynikiem sytuacji niezależnej od nas samych, na przykład w wypadku niestabilnego kursu walut lub załamania popytu na rynkach zagranicznych. Równie poważnym zagrożeniem są zmiany technologiczne oraz silna konkurencja. Niestety zagrożenia płynące z zewnątrz można jedynie obserwować oraz w pewnych przypadkach neutralizować. Najczęściej jednak przyczyną upadku są problemy wewnętrzne, świadczące o słabości firmy. W takim przypadku na szczęście można zrobić więcej.

Przede wszystkim ważne jest aby możliwie wcześnie wychwytywać wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia w obszarze płynności finansowej. Służyć ma temu zapobieganie powstawania przeterminowań w płatnościach oraz dyscyplinowanie płatnicze klientów i współpracowników. Przedsiębiorcy mają twardy orzech do zgryzienia, ale z rozwiązaniem przychodzą firmy windykacyjne. Dziś zajmują się nie tylko ściąganiem należności, ale świadczą także usługi prawne. Wszak dobrze napisana lub sprawdzona pod kątem zagrożeń umowa handlowa może skutecznie zabezpieczyć nie tylko przed brakiem płatności w terminie, ale również przed bardziej dotkliwymi sankcjami, takimi jak kary umowne czy przedawnienie roszczeń. Starania profesjonalnego windykatora spełniają zadanie uświadomienia powagi sytuacji, jak również mają silne działanie perswazyjne wobec dłużnika. Często dopiero interwencja postronnego negocjatora uzmysławia jak daleko zaszła sytuacja i mobilizuje do regularnej spłaty zobowiązań. Dodatkowym plusem korzystania z usług firm windykacyjnych jest rozwiązywanie problemów z płatnościami na drodze negocjacji, co sprzyja utrzymaniu pozytywnych relacji z klientem. Nie można więc nie doceniać codziennej pracy związanej z monitoringiem płatności i windykacją polubowną. Są to działania profilaktyczne, które pomogą uchronić firmę przed bankructwem.

Komentarze