Kiedy rozpocząć windykację?

Kiedy rozpocząć windykację? O windykacji mówimy wtedy, kiedy rozpoczynamy działania zmierzające do odzyskania należnych pieniędzy od dłużnika. Dłużnikiem z kolei nazywamy osobę, która zwleka z uiszczeniem płatności przynajmniej jeden dzień po terminie. Kiedy więc najlepiej jest rozpocząć windykację takiej osoby?

Kiedy rozpocząć?

Bardzo często wykorzystywanym sposobem na zapewnienie regularności spłat należności jest monitoring należności. Korzystają z niego przedsiębiorstwa, które mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności. Niestety, takie kilkudniowe opóźnienia, mogą prowadzić do poważnych zatorów płatniczych, co zaważa na płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wprowadzenie monitoringu bieżących należności wpływa, między innymi na poprawę płynności finansowej oraz wyrobienie dyscypliny płatniczej u kontrahentów.

Dwa etapy prowadzenia monitoringu należności:

  • Przed upływem terminu płatności: etap ten działa na zasadzie przypomnienia kontrahentowi o tym, że niedługo mija termin zapłaty. Informuję się go również o wystawieniu faktury i jaka kwota jest należna. Zazwyczaj telefon wykonuje się na 2 lub 3 dni przed ostatecznym upływem terminu. Niestety, taki telefon często wywołuje negatywne emocje u odbiorcy, co może świadczyć o tym, iż faktycznie planuje on nie zapłacić w terminie. W tym wypadku potrzebne są odpowiednie umiejętności interpersonalne i spore wyczucie kontrahenta.
  • Po krótkim okresie przeterminowania: okres ten nie wynosi więcej niż 90 dni. Firma windykacyjna podejmuje wtedy działania, polegające na nieustannym kontakcie z klientem, za pomocą telefonu oraz wysyłania wezwań do zapłaty. Efektem pracy firmy windykacyjnej jest uzyskanie szybkiej spłaty należności oraz zapobieżenie powstawaniu takich sytuacji w przyszłości.

Jak najszybciej odzyskać pieniądze?

Aby jak najszybciej odzyskać swoją należność, analogicznie należy jak najszybciej rozpocząć działania windykacyjne. Najlepiej jest zadzwonić do takiej osoby już w pierwszym dniu po upływie terminu płatności. Jeżeli jednak w słuchawce usłyszymy wymijające odpowiedzi, takie jak: „Zapłacę za kilka dni” – należy bezzwłocznie, nie zważając na tłumaczenia klienta, podjąć kroki windykacyjne, aby zabezpieczyć swoje należności i mieć pewność co do ich odzyskania.

Komentarze