Pierwsze kroki w windykacji

Pierwsze kroki w windykacji Masz problem z odzyskaniem należności od swojego dłużnika? Nie wiesz od czego zacząć i jak to zrobić? Czasem do uregulowania zaległości wystarczy samo wezwanie do zapłaty, innym razem musisz podjąć wiele czynności, z którymi będzie wiązać się strata twojego czasu i pieniędzy. W odzyskiwaniu długu istotna jest konsekwencja. Windykacja często jest czasochłonnym procesem, w którym wykorzystuje się wyrafinowane techniki negocjacyjne, a gdy one nie pomagają, kieruje się sprawę do sądu. Jednak by możliwe było odzyskanie należności, konieczne jest przede wszystkim nawiązanie kontaktu z dłużnikiem. Podstawowym sposobem nadal pozostaje listowne wezwanie do zapłaty, czyli monit. Ma ono na celu poinformowanie dłużnika o obowiązku spłacenia należności. Zdarza się, że kontrahent nie jest świadomy swojego długu. Monit informuje o niezapłaconej fakturze oraz jest sygnałem, że wierzyciel zamierza odzyskać swoje pieniądze.

Do dłużników, którzy permanentnie zalegają z płatnościami należy wysłać dwa lub trzy wezwania. Każde kolejne powinno być coraz ostrzejsze – od przypomnienia o zaległej płatności do wezwania przedsądowego. Nie wolno zapomnieć o odpowiednich nagłówkach mówiących o treści dokumentu. W każdym piśmie należy podać: z jakiego tytułu powstało zadłużenie, ile wynosi, jakie są odsetki od należności i koszty prowadzenia sprawy w sądzie, termin oczekiwanej zapłaty, nasz numer konta, osobę uprawnioną do kontaktu oraz adresata komunikatu. Wezwanie do zapłaty musi być wysłane listem poleconym, w innym razie nie będzie możliwości wykazania, że dotarło do dłużnika. Jeżeli wezwanie kontrahenta do dobrowolnej zapłaty nie przyniesie oczekiwanego efektu, następnym etapem może być próba sprzedaży wierzytelności. Może to okazać się dobrym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy masz problemy z płynnością finansową i zależy ci na szybkim pozyskaniu środków obrotowych, nawet kosztem rezygnacji z części należności. W celu odzyskania długu możesz również skorzystać z tzw. sądowego postępowania pojednawczego. Postępowanie to cechuje się oszczędnością w zakresie kosztów sądowych, ale także ryzykiem związanym z brakiem obowiązku przystąpienia dłużnika do tego procesu. W sytuacji, gdy kontrahent uporczywie unika dokonania zapłaty pozostaje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Można również zwrócić się do profesjonalnej firmy windykacyjnej, która ten proces znacznie ułatwi.

Komentarze