Kiedy można bezkarnie zrezygnować z umowy lub zakupu?

Kiedy można bezkarnie zrezygnować z umowy lub zakupu? Dziś nie kupujemy już tylko w sklepach stacjonarnych. Coraz większą popularnością cieszą się sklepy internetowe. Na początku 2014 roku wartość e-handlu w Polsce była szacowana niemal na 30 mld zł. Nadal popularne są też prezentacje towarów poza tradycyjnymi miejscami sprzedaży. Co jednak zrobić gdy kupimy lub podpiszemy coś pod wpływem chwili? Zarówno w przypadku umowy zawieranej na odległość na przykład za pomocą drukowanego lub elektronicznego formularza, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, telefonicznie, reklamy e-mailowej, jak i w przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (umowy zawierane na prezentacjach, czy z akwizytorami) zastosowanie mają przepisy prawa zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Zadbaj o swoje
finanse!
SKONTAKTUJ SIĘ
Ważne by pamiętać, że klientem musi być konsument, a usługodawcą lub sprzedającym – zawodowiec. Jeśli kupimy przedmiot od osoby prywatnej, nie mamy prawa do zwrotu. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje nam w ciągu 10 dni od daty dostarczenia towaru lub zawarcia umowy o świadczeniu usług. Jeśli rozmyślimy się w tym czasie nie ponosimy żadnych konsekwencji. Nawet gdy kupimy towar na raty, nie musimy podawać żadnych przyczyn naszej decyzji. Warto jednak zwrócić uwagę czy nie był to kredyt darmowy tzw. raty „0%”. Jeśli dokonując zakupu nie ponieśliśmy z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów to powinniśmy zabezpieczyć się odstępując osobno od każdej z umów: umowy kredytowej i umowy sprzedaży. Termin na odstąpienie od umowy może wydłużyć się do trzech miesięcy w wypadku gdy przedsiębiorca nie poinformuje nas pisemnie o możliwości odstąpienia od umowy.
Uwaga! Od 25 grudnia 2014 r., wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta istotnie zmienione zostaną zasady tzw. sprzedaży konsumenckiej. Wydłużony zostanie podstawowy termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy do 14 dni od dnia dostarczenia towaru lub zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną. Nie trzeba dostarczać go osobiście. Wystarczy wysłać listem poleconym najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Pieniądze powinny wrócić na nasze konto w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Komentarze