Zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej

Zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej Z danych BIG InfoMonitor wynika, że trudności ze spłatą długów ma ponad 2 mln 300 tys. Polaków. Generalnie wszyscy zgadzamy się ze stwierdzeniem, że zobowiązania trzeba spłacać. Jednak zdarzają się takie sytuacje, które są uzasadnione normami społecznymi, kiedy Państwo powinno mimo wszystko wyciągnąć rękę w stronę dłużnika. Rozwiązaniem dla wielu osób jest upadłość konsumencka. Daje ona możliwość umorzenia części zobowiązań osoby fizycznej (nie prowadzącej działalności gospodarczej)gdy nie ma winy dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności. Upadłość konsumencka została wprowadzono do polskiego prawa upadłościowego 31 marca 2009 r. Według różnych szacunków od tego czasu do dziś było około 40 przypadków ogłoszonych upadłości w Polsce na ponad 1700 złożonych wniosków. Wynikało to z nadmiernego formalizmu, a także kosztami związanymi z tą procedurą sądową.
Zadbaj o swoje
finanse!
SKONTAKTUJ SIĘ
22 grudnia 2014 roku w życie wejdzie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze,ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która da dostęp do upadłości konsumenckiej szerszemu gronu klientów mających problemy ze spłatę zadłużenia.

„Uchwalona ustawa ma na celu redukcję albo całkowite usunięcie barier w dostępie do tzw. upadłości konsumenckiej (upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), z uwzględnieniem słusznych interesów wierzycieli” – wyjaśnia kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa rzeczywiście liberalizuje warunki, które muszą być spełnione, aby doszło do oddłużenia. Osoba, która wpadła w spiralę zadłużenia, będzie mogła wszcząć postępowanie upadłościowe, nawet gdy zalega z zapłatą tylko jednemu wierzycielowi. Ogłoszenie upadłości będzie niemożliwe tylko w wypadku gdy sąd uzna, że dłużnik sam doprowadził do niewypłacalności albo istotnie się do niej przyczynił. Kolejną zmianą jest obniżenie kosztów całej procedury z 200 zł do 30 zł. Nowe przepisy przewidują nawet udzielenie „pożyczki” ze Skarbu Państwa na pokrycie tych kosztów. Pożyczka ta ma być spłacana z majątku dłużnika po jego likwidacji, a w szczególnych przypadkach darowana. Ważną zmianą jest możliwość zachowania dachu nad głową. Pojawia się szansa na zawarcie przez bankruta układu z wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego. Układ taki ma za zadanie umożliwić zachowanie mieszkania w zamian za ustalony za zgodą większości wierzycieli indywidualny plan spłat. Gdy zaś dłużnik na potrzeby spłaty zadłużenia sprzeda mieszkanie, należy się mu 24-krotność średniego czynszu najmu (dotychczas była to 12-krotność średniego czynszu najmu). Ostatnią z ważnych zmian jest skrócenie maksymalnego okresu oddawania zobowiązań w ramach planu spłaty. Skrócono go z 5 do 3 lat. Niemniej jednak w szczególnych okolicznościach, oddłużenie możliwe będzie bez zaspokojenia wierzycieli i ustalenia planu spłat długu.

UWAGA! PRAWO SIĘ ZMIENIA…
Od czasu opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, które mogły wpłynąć na aktualność części zawartych informacji w niniejszym artykule. Nie są one aktualizowane. Zachęcamy Państwa do czytania najnowszych artykułów na naszym blogu, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi.

Komentarze