Upadłośc firmy zagranicznej – co warto wiedzieć

Upadłośc firmy zagranicznej – co warto wiedzieć Prowadzenie działalności międzynarodowej daje ogromne możliwości rozwojowe i biznesowe. Jednak w przypadku, gdy pojawią się problemy finansowe, wynikające np. ze sporego zadłużenia, wysokich kosztów, niskich zysków itp., może zaistnieć konieczność ogłoszenia upadłości. Co warto wiedzieć o ogłaszaniu upadłości firmy zagranicznej? Jeśli majątek firmy znajduje się w różnych krajach Unii Europejskiej, można ogłosić upadłość transgraniczną, na zasadach Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Szczegóły tego postępowania będą jednak w dużej mierze określane przez prawo danego państwa, w którym zostało wszczęte. Najczęściej upadłość ogłaszana jest w kraju, w którym znajduje się centralny ośrodek firmy. Jest to wtedy tzw. główne zagraniczne postępowanie upadłościowe. Możliwe jest jednak również rozpoczęcie postępowania w innym kraju członkowskim, gdzie firma ma jedynie swój oddział. W takiej sytuacji ma miejsce tzw. uboczne postępowanie upadłościowe. Nie obejmuje ono całego majątku upadłego, a jedynie jego części należącej do danej filii (upadłego oddziału). Jakiekolwiek roszczenia wobec głównej firmy często są ograniczone lub całkowicie niemożliwe. Jeśli ogłosi się upadłość w obu krajach, firmy głównej i oddziałach, postępowanie odbędzie się w państwie, gdzie zostało ogłoszone jako pierwsze.

Proces ogłaszania upadłości zagranicznych firm odbywa się w Polsce w trybie określonym ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. Przedsiębiorcy mogą również zlikwidować swój oddział. Procedura likwidacji oddziału trwa zwykle około 7 miesięcy, jednak możliwe jest zastosowanie procedury uproszczonej, która trwa zaledwie 2-3 miesiące. W uproszczonym postępowaniu nie trzeba ogłaszać otwarcia likwidacji, ani czekać pół roku na możliwość złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru. Nie jest również możliwe, aby przez 3 miesiące wierzyciele zgłaszali swoje roszczenia, tak jak bywa to w postępowaniu podstawowym. Warunkiem jest, aby przedsiębiorca zagraniczny nie posiadał zakazu wykonywania działalności w formie oddziału. W toczącym się zagranicznym postępowaniu upadłościowym udział biorą dwie strony: upadły oraz zarządca zagraniczny. Wszczęte procedury zmierzające ku upadłości zagranicznej muszą być uznane, chyba, że wystąpiły okoliczności, takie jak np. fakt, iż dane postępowanie nie jest w rzeczywistości zagranicznym postępowaniem upadłościowym. Wszelkie czynności i uznanie upadłości muszą być zgodne z obowiązującymi zasadami prawa polskiego i odnoszą skutki takie, jak przewidziano w polskim prawie. Przed rozpoczęciem wszelkich procedur ogłaszania upadłości warto zapoznać się z prawem obowiązującym w krajach, w których znajduje się majątek firmy. Dla bezpieczeństwa swojego interesu można zatrudnić doświadczonych profesjonalistów, którzy pomogą firmie przejść przez procedury związane z ogłaszaniem upadłości.

UWAGA! PRAWO SIĘ ZMIENIA…
Od czasu opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, które mogły wpłynąć na aktualność części zawartych informacji w niniejszym artykule. Nie są one aktualizowane. Zachęcamy Państwa do czytania najnowszych artykułów na naszym blogu, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi.

Komentarze