Ile trwa orzeczenie upadłości konsumenckiej?

Ile trwa orzeczenie upadłości konsumenckiej? Osoba decydująca się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką musi być przygotowana na to, że jest to proces wieloetapowy i każdy z tych etapów będzie trwał dłuższą lub krótszą ilość czasu. Jest to bezpośrednio uzależnione od wielu zmiennych, takich jak wielkość masy upadłościowej czy zakres, oraz termin czynności podejmowanych przez wierzycieli. Rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie powinno przekroczyć dwóch miesięcy, jednak jest to termin instrukcyjny i w praktyce może trwać od czterech miesięcy. Jeśli zaś chodzi o właściwe postępowanie upadłościowe to czas jego trwania jest mocno uzależniony od sytuacji majątkowej oraz prawnej konsumenta. Skład majątku upadłego ma duży wpływ na czas trwania właściwego postępowania upadłościowego, gdyż to jego likwidacja i spieniężenie jest tutaj najważniejsze. Jeśli zaś konsument nie posiada majątku, którego zbycie umożliwiłoby zasilenie masy upadłości o dodatkowe środki podlegające rozdysponowaniu pomiędzy wierzycieli, to ten etap zajmie w praktyce kilka miesięcy. Kolejną fazę  postępowania upadłościowego, stanowi spłata wierzycieli w terminie ustalonym przez sąd w planie spłaty, termin ten nie powinien przekroczyć trzech lat, (czyli 36 miesięcy), jednak w sytuacjach wyjątkowych, na wniosek upadłego może zostać przedłużony o kolejne półtorej roku, (czyli 18 miesięcy).

Chcesz ogłosić
upadłość
konsumencką?
SPRAWDŹ
Jeśli oczywistym jest, że sytuacja osobista konsumenta jest na tyle dramatyczna, i nie pozwoli mu na dokonanie jakiekolwiek spłaty w ramach sąd może odstąpić od ustalania Planu Spłaty i wydać postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego konsumenta bez ustalania planu spłaty. Należy także pamiętać, że na czas przeprowadzenia upadłości konsumenckiej mają wpływ sami wierzyciele, którzy mają prawo zaskarżać rozstrzygnięcia sprzeczne z ich interesem. Biorąc pod uwagę wszystkie etapy i problemy, jakie mogą się pojawić w trakcie postępowania upadłościowego, przeprowadzenie całej procedury może zająć konsumentowi nawet kilka lat i trzeba być tego świadomym i na to gotowym.

Komentarze