Koszty postępowania w upadłości konsumenckiej

Koszty postępowania w upadłości konsumenckiej Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest dla niektórych zadłużonych ostatnią „deską ratunku”. Bardzo często decydują się na nią osoby, które wpadły w pętle długów i nie są już w stanie w żaden sposób spłacać swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Jak jednak poradzić sobie z kosztami postępowania w upadłości konsumenckiej? Sytuacja finansowa osób, które decydują się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest bardzo często kryzysowa zatem obawiają się oni tego, ile będzie ich kosztowało całe postępowanie upadłościowe. Niektórzy z tego właśnie względu nie decydują się nawet na złożenie takiego wniosku, gdyż twierdzą, że ich po prostu nie stać. Na szczęście w rzeczywistości nie ma się czego obawiać. Choć dotychczas opłata, jaką upadły musiał wnieść, wynosiła 200 zł, aktualnie po nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata ta wynosi zaledwie 30 zł. Jest to kwota, którą większość może już przeznaczyć, bez znacznego uszczerbku dla siebie i swojej rodziny, na tak ważny cel, jakim jest wyjście z długów. Ustawodawca przewidział również sytuacje osób najbardziej zadłużonych z największymi problemami finansowymi, które mogą mieć trudności z uiszczeniem jakichkolwiek  kosztów. W pierwszej kolejności, potencjalny upadły może złożyć wniosek o zwolnienie go z obowiązku uiszczenia kosztów samego wniosku inicjującego postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
Chcesz ogłosić
upadłość
konsumencką?
SPRAWDŹ
Kolejnym, znacznie dalszym ustępstwem, jest możliwość, tymczasowego pokrycia kosztów postępowania przez Skarb Państwa. W szczególności będziemy mówić więc o kosztach związanych z obsługą postępowania upadłościowego, oraz wynagrodzeniu syndyka.

Co do zasady, to na syndyku prowadzącym postępowanie upadłościowe ciążyć będzie obowiązek ich zwrotu, w miarę trwania procedury likwidacyjnej majątku upadłego. Jednakże, jeśli stopień zubożenia masy upadłości będzie na tyle wysoki, iż niemożliwym będzie regulowanie rat objętych planem spłaty, Skarb Państwa będzie za te opłaty odpowiedzialny. Co stanowi największą część kosztów postępowania upadłościowego? Z pewnością jest to wynagrodzenie syndyka, które może wynosić 1/4, dwukrotną a nawet czterokrotną wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Oczywiście wszystko zależy od wielu czynników, takich jak nakład i czas pracy, zakres wykonywanych obowiązków, stopień skomplikowania sprawy, wyniki tejże pracy czyli przede wszystkim stopień zaspokojenia wierzytelności, wysokość funduszy wchodzących w skład masy itp. Osoby, które do tej pory wstrzymywały się z decyzją o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w obawie o koszty, jakie musiałyby ponieść, z pewnością ucieszą się rozwiązania, jakie dała im nowelizacja ustawy. Jest to rozsądne podejście do trudnej sytuacji osób zadłużonych, które wreszcie mają realną szansę na otrzymanie pomocy. Potwierdzeniem jest coraz większa liczba ogłaszanych upadłości konsumenckich.

UWAGA! PRAWO SIĘ ZMIENIA…
Od czasu opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, które mogły wpłynąć na aktualność części zawartych informacji w niniejszym artykule. Nie są one aktualizowane. Zachęcamy Państwa do czytania najnowszych artykułów na naszym blogu, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi.

Komentarze