Ukrywanie majątku w upadłości konsumenckiej

Ukrywanie majątku w upadłości konsumenckiej Ogłoszenie upadłości konsumenckiej aktualnie staje się coraz łatwiejsze i coraz więcej osób sięga po takie rozwiązanie. Należy zdawać sobie sprawę, iż w początkowej fazie konieczna jest likwidacja majątku dłużnika i spieniężenie go w celu zaspokojenia wierzycieli. Pisaliśmy już o tym, czego syndyk nie zabiera w toku prowadzonego przez siebie postępowania upadłościowego. Lista ta jest niemała, co więcej obejmuje swym zakresem wszelkie niezbędne przedmioty – nie ma więc obaw, że upadły zostanie „z niczym”. Niektórzy jednak, mimo wszystko, próbują na siłę ukryć swój majątek. Nie jest to rozsądne posunięcie, gdyż grozi upadłościowego umorzeniem postępowania upadłościowego. Dłużnicy potrafią być jednak bardzo pomysłowi w ukrywaniu majątku, nie zważając przy tym na wiążące się z tym konsekwencje. że syndyk odkryje całą prawdę i uniemożliwi im ogłoszenie upadłości. Popularnym wśród oszustw jest zakładanie nowego konta bankowego, najlepiej na obcą osobę, z którą przecież zawsze można się jakoś dogadać. Następuje przelanie bądź wpłacenie na to konto pieniędzy upadłego, z których będzie on po kryjomu korzystał. Inną sprawą jest równie popularna darowizna, bądź przepisanie majątku na kogoś innego.Zdarzają się także specjalnie tworzone skrytki w domu, bądź najlepiej daleko poza nim. W ostateczności wszyscy w kręgu upadłego są bogaci, podczas gdy on pozostaje biedny.

Chcesz ogłosić
upadłość
konsumencką?
SPRAWDŹ
Jakikolwiek sposób by to nie był, upadły za wszelką cenę chce udowodnić, że majątku nie posiada. W rzeczywistości stan jego majątku pozwoliłby na regulowanie zobowiązań względem wierzycieli w większym stopniu, niż ten który ustalony został w planie spłaty wierzycieli. Każdy, kto nie zrozumie istoty likwidacji majątku w toku postępowania upadłościowego i będzie usiłował uchylać się od obowiązków nakładanych na niego przez przepisy ustawy, nie powinien otrzymać możliwości skorzystania z dobrodziejstw jakie niesie za sobą tzw. upadłość konsumencka. Według Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze „upadły jest obowiązany wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek”, a w razie potrzeby, „udzielać sędziemu-komisarzowi i syndykowi wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swojego majątku”. „Sędzia-komisarz może postanowić, aby upadły będący osobą fizyczną nie opuszczał terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia.” W przypadku ukrywania majątku „sędzia-komisarz może zastosować wobec upadłego środki przymusu określone w Kodeksie postępowania cywilnego dla egzekucji świadczeń niepieniężnych.” Na postanowienie o zastosowaniu środków przymusu upadłemu przysługuje zażalenie. Możliwość ogłoszenia upadłości jest dla wielu osób jednym ratunkiem przed problemami finansowymi z jakimi przyszło im się borykać, oraz drogą do lepszego życia bez długów. Warto zatem dostosować się do warunków stawianych przez ustawę i dać sobie szansę. Dopuszczanie się oszustwem oszustwa może tylko wszystko zaprzepaścić i wpędzić nas w kolejne problemy.
UWAGA! PRAWO SIĘ ZMIENIA…
Od czasu opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, które mogły wpłynąć na aktualność części zawartych informacji w niniejszym artykule. Nie są one aktualizowane. Zachęcamy Państwa do czytania najnowszych artykułów na naszym blogu, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi.

Komentarze