Upadłość konsumencka a układ z wierzycielami

Upadłość konsumencka a układ z wierzycielami Postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wiąże się ściśle z koniecznością likwidacji majątku upadłego oraz z ustaleniem planu spłaty jego wierzycieli. Istnieje jednak możliwość, aby tego uniknąć. Oznacza ona zwołanie zgromadzenia wierzycieli i zawarcie układu. W postępowaniu upadłościowym wobec osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, zawarcie układu z wierzycielami przewiduje znowelizowany art. 491122 Tego rodzaju, układ jest korzystny przede wszystkim dla dłużników, którzy nie są w stanie dojść do porozumienia ze swoimi wierzycielami a jednocześnie pragną uniknąć likwidacji swojego majątku. Zwołując zgromadzenie wierzycieli sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację majątku upadłego, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły. Zawarcie układu z wierzycielami może przynieść dłużnikowi wyraźne korzyści, gdyż to właśnie likwidacja majątku i utrata dotychczasowego miejsca zamieszkania jest zwykle tym, czego upadły obawia się najbardziej.

Chcesz ogłosić
upadłość
konsumencką?
SPRAWDŹ
Układ, o którym mowa w tym artykule, zawarty może być zawarty na dowolny okres czasu. W przeciwieństwie do planu spłaty, który jest ograniczony w czasie. Układ może być zawarty wyłącznie za zgodą upadłego i tylko w wyjątkowych okolicznościach. Najważniejsze jest, aby dłużnik przekonał wierzycieli, iż dzięki temu układowi i odstąpieniu od likwidacji majątku, będzie on w stanie lepiej osiągać cele postępowania i zaspokajać wierzycieli. Warto też pamiętać, iż zawsze można złożyć zażalenie, zarówno na postanowienie o odmowie zwołania zgromadzenia wierzycieli, jak i na postanowienie o wstrzymaniu likwidacji. Tak elastyczne podejście do dłużnika w, w postępowaniu upadłościowym wobec  osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. po nowelizacji ustawy, wpłynęło bardzo pozytywnie na jego sytuację, dając upadłemu więcej możliwości. Tym samym wielu dłużników przekonało się, że upadłość konsumencka nie jest straszna i nie oznacza totalnego bankructwa oraz że możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami, nawet jeśli do tej pory wydawało się to niemożliwe.
UWAGA! PRAWO SIĘ ZMIENIA…
Od czasu opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, które mogły wpłynąć na aktualność części zawartych informacji w niniejszym artykule. Nie są one aktualizowane. Zachęcamy Państwa do czytania najnowszych artykułów na naszym blogu, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi.

Komentarze