Upadłość konsumencka a postępowanie egzekucyjne

Upadłość konsumencka a postępowanie egzekucyjne

W wielu przypadkach, gdy konsument nie płaci swoich zobowiązań wobec wierzycieli, pojawia się komornik, który wszczyna postępowanie egzekucyjne. Jeśli ów konsument ogłosi upadłość konsumencką i rozpocznie się postępowanie upadłościowe pojawia się pytanie: co z egzekucją?

Na mocy art. 146 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, wszelkie postępowania egzekucyjne toczące się przeciwko konsumentowi zostają zawieszone wraz z dniem ogłoszenia przez niego upadłości konsumenckiej, czyli wydania przez sąd prawomocnego postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Następnie wszystko odbywa się już automatycznie, bez konieczności wydawania jakichkolwiek dodatkowych orzeczeń w tej sprawie. Upadły od tej pory uwalnia się od wielu nieprzyjemnych konsekwencji, które miały miejsce w toczącym się wcześniej postępowaniu egzekucyjnym, takich jak wizyty komornika u siebie w domu, stawianie się na wezwania, czy po prostu wzrostu kwoty istniejących dotychczas zobowiązań. Nie musi też martwić się, że zostaną wobec niego wszczęte nowe postępowania egzekucyjne, ponieważ chroni go przed tym status upadłego oraz treść art. 146 ust. 4 p.u.n., zgodnie z którym Po ogłoszeniu upadłości niedopuszczalne jest wszczęcie egzekucji świadczeń pieniężnych z masy upadłości. Dodatkowo przestają rosnąć odsetki a to, co do tej pory nie zostało zlicytowane przez komornika, wchodzi w skład masy upadłości. Po ogłoszeniu upadłości przez konsumenta wierzyciele, aby uzyskać zaspokojenie swoich należności, zobowiązani są dokonać zgłoszenia swoich wierzytelności do organu który prowadzi postępowanie upadłościowe. Jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym udało się do tej pory uzyskać pewne środki i trafiły one do któregoś z wierzycieli, nie będzie możliwości, aby je odzyskać, ponieważ są one własnością wierzyciela. Jeśli jednak nie zostały one jeszcze wypłacone, trafiają do masy upadłości w całkowitej kwocie, bez żadnych potrąceń.

Chcesz ogłosić
upadłość
konsumencką?
SPRAWDŹ
Istnieje również ryzyko, iż nieruchomość wydana na licytację została wylicytowana jeszcze w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego, przed ogłoszeniem upadłości i konsument musi się liczyć z jego utratą, ponieważ prawomocnie staje się ona własnością licytanta. Kiedy postępowanie upadłościowe zostanie już zakończone, plan spłaty wierzycieli został wykonany a reszta zadłużeń została umorzona, nie ma możliwości ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Konsument rozpoczyna nowe życie bez długów i komorników. Jakie są zatem plusy upadłości konsumenckiej w perspektywie postępowań egzekucyjnych? Przede wszystkim takie, że dotychczasowe postępowania zostają zawieszone, nowe nie są wszczynane, a nawet po zakończeniu postępowania upadłościowego nie ma możliwości wznowienia wcześniejszych bądź wszczęcia nowych działań egzekucyjnych które dotyczyłyby należności powstałych przed ogłoszeniem upadłości. Należy jednak pamiętać, że w razie niespłacania zobowiązań, które powstaną po ogłoszeniu upadłości (np. w razie zaciągnięcia nowych zobowiązań), możliwe będzie wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Dla wielu konsumentów jest to ratunek z sytuacji narastających długów i stresujących spotkań z komornikiem, dlatego warto zdawać sobie sprawę z możliwości, jaką jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką na każdym etapie postępowania egzekucyjnego.
UWAGA! PRAWO SIĘ ZMIENIA…
Od czasu opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, które mogły wpłynąć na aktualność części zawartych informacji w niniejszym artykule. Nie są one aktualizowane. Zachęcamy Państwa do czytania najnowszych artykułów na naszym blogu, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi.

Komentarze