Upadłość konsumencka krok po kroku

Upadłość konsumencka krok po kroku Odkąd w 2015 roku weszły w życie nowe przepisy ułatwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wielu konsumentów zaczęło interesować się tym tematem i podejmować pierwsze kroki w kierunku wyjścia z długów za pomocą procesu upadłościowego. Poniżej opisujemy jak krok po kroku wygląda proces ogłaszania upadłości konsumenckiej. Rozpoczęcie postępowania upadłościowego inicjuje złożenie wniosku. Wniosek składa się w sądzie gospodarczym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Aby sąd przychylił się do wniosku i wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wnioskodawca musi dokładnie przedstawić swoją sytuację oraz wykazać, iż nie przyczynił się do swojej niewypłacalności, poprzez umyślne zwiększenie wysokości ciążących na nim zobowiązań czy też przez rażące zaniedbywanie obowiązków związanych z obsługą zobowiązań już zaciągniętych. Powyższe nie dotyczy sytuacji w, której za uwzględnieniem wniosku przemawiają względy słusznościowe bądź też względy humanitarne Drugi krok – likwidacja majątku – następuje po wydaniu przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W postanowieniu tym sąd wyznacza osobę syndyka, który przeprowadzi likwidację majątku upadłego. Bardzo ważny jest na tym etapie prawidłowy przebieg współpracy dłużnika z syndykiem. Po wyznaczeniu go przez sąd syndyk dokonuje spisu inwentarza. Likwidacja majątku upadłego następuje poprzez sprzedaż majątku a otrzymane pieniądze przeznaczone są w głównej mierze na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli.

Jeżeli pieniądze z likwidacji masy upadłości nie wystarczyły na pokrycie wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli, sąd ustala plan spłaty, według którego upadły zobowiązany będzie do spłaty swoich długów w wysokości i terminach określonych w planie spłat. Zazwyczaj bierze się pod uwagę jego zarobki i możliwości finansowe oraz ustalona zostaje taka rata, którą upadły będzie mógł realnie spłacać .

Chcesz ogłosić
upadłość
konsumencką?
SPRAWDŹ
Czwarty krok jest najprzyjemniejszy dla upadłego, bowiem oznacza zakończenie planu spłaty i pojawia się dla niego możliwość umorzenia reszty długu. Konsument może złożyć wniosek do sądu o umorzenie i jeśli zostanie on przyjęty, proces upadłościowy się kończy. Upadły rozpoczyna nowe życie bez zadłużeń. Jak widać proces ogłaszania upadłości konsumenckiej nie jest trudny i łatwo go opisać w czterech krokach. Oczywiście może on być trudny w praktyce dla upadłego, szczególnie te pierwsze kroki oznaczającego podjęcie decyzji i likwidację całego majątku, jednakże bardzo często korzyści z tych działań przeważają nad stratami. Dla niektórych dłużników jest to bowiem jedyna możliwość na wyjście z długów i rozpoczęcie nowego życia, dlatego nie wahają się zbyt długo i, co widać po statystykach, coraz więcej osób decyduje się właśnie na podjęcie tych kroków i nie żałuje swojej decyzji.
UWAGA! PRAWO SIĘ ZMIENIA…
Od czasu opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, które mogły wpłynąć na aktualność części zawartych informacji w niniejszym artykule. Nie są one aktualizowane. Zachęcamy Państwa do czytania najnowszych artykułów na naszym blogu, zgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi.

Komentarze