Czym są weksle in blanco?

Czym są weksle in blanco? Banki zostały pozbawione możliwości wystawiania tytułów egzekucyjnych (BTE) i teraz będą musiały znaleźć nowe metody na ściąganie zadłużeń. Czy będzie lepiej? Z pewnością można stwierdzić, że gorzej być nie może.

Pierwszą z możliwych metod jaką może wybrać bank to stosowanie weksli in blanco.

Czym właściwie są i jak różnią się od Bankowego Tytułu Egzekucyjnego? Weksel in blanco to inaczej weksel niezupełny – czasem ze względu wystawienia nazywany również jako gwarancyjny, kaucyjny bądź depozytowy – zawierany jest w momencie podpisywania różnych umów, które mają być zabezpieczeniem w razie ewentualnych roszczeń z nich wynikających, których na początku nie da się ustalić. Może zabezpieczać różne zobowiązania, np.: kredyty czy leasing. Gwarantuje wywiązanie się ze złożonej obietnicy. Jest on zaopatrzony w podpis wydawcy, ale nie posiada niektórych cech, które są potrzebne do jego ważności. Weksle in blanco rozdzielamy na trzy kategorie:

A) GWARANCYJNY, który udzielany jest na zabezpieczenie spłaty kredytów oraz do zabezpieczenia poprawnego wykonania kontraktu. B) KAUCYJNY, który używany jest do zabezpieczenia obrotów gospodarczych, pożyczek lub kredytów. Składany jako kaucja nie służy do obrotu, w przeciwieństwie do weksla płatniczego. Do takich weksli stosuje się zazwyczaj dodatkowe umowy, według których w przyszłości się je uzupełnia. W przypadku braku takiego dokumentu właściciel powinien uzupełnić go na podstawie umowy słownej do wysokości zobowiązania. C) DEPOZYTOWY, który nie służy do obiegu, a jako zabezpieczenie spełnienia przyszłych, określonych świadczeń. Należy pamiętać o tym, że podpisanie weksla jest nieodwracalne i oczywiście posiadacz powinien go uzupełnić zgodnie z deklaracją wekslową lub umową i w sytuacji kiedy dłużnik nie reguluje wymagalnych zobowiązań. Warto również spisać deklarację wekslową, w której są określone warunki oraz sposób, w jaki należy wypełnić weksel. Zostaje on niezwłocznie uzupełniany przez bank, gdy klient zalega z ratami. Weksel może również przechodzić z rąk do rąk, przez tzw. indos. Niepotrzebny weksel należy zniszczyć, gdyż nigdy nie traci swojej ważności, nawet gdy wszystkie zobowiązania zostały spłacone. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że może on wrócić do obiegu przez pomyłkę. Weksel jest tak samo skutecznym zabezpieczeniem ułatwiającym odzyskanie należności jak Bankowy Tytuł Egzekucyjny.

K.P.

 

Komentarze