Masz kredyt na mieszkanie? – Dostaniesz pieniądze!

Masz kredyt na mieszkanie? – Dostaniesz pieniądze! Nieoprocentowana pomoc w spłacie zobowiązań kredytowych? Brzmi tak ładnie, że aż fikcyjnie… ale to prawda, dzięki Funduszowi Wsparcia Kredytobiorców. O pomoc można starać się od 19 lutego 2016 r. Czy rzeczywiście to rozwiązanie może być ostatnią deską ratunku dla zadłużonych? Jakie trzeba spełnić warunki żeby uzyskać finansową pomoc z funduszu? Dziś pod lupę bierzemy 500 plus dla dłużników.

1500 zł co miesiąc… tylko dla kogo?

Niestety pomoc finansową otrzymają tylko Ci, którzy zaciągnęli kredyt na budowę lub zakup mieszkania czy domu jednorodzinnego, niezależnie od powierzchni nieruchomości oraz tego czy kredyt był w walucie obcej bądź krajowej. Pieniądze zostaną przyznane na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. download_filled Zobacz Tekst Ustawy
„Celem uchwalonej ustawy jest zapewnienie wsparcia finansowego kredytobiorcom, którzy na skutek obiektywnych okoliczności znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej a jednocześnie są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiących znaczne obciążenie dla ich domowych budżetów. Ustawa obejmuje swym zakresem kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Ustawa określa przesłanki jakie musi spełnić kredytobiorca, aby mógł skorzystać z pomocy udzielnej osobom fizycznym, zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, będącym w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc będzie udzielana kredytobiorcy, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie wsparcia posiadać będzie status bezrobotnego lub znalazł się w sytuacji, w której miesięczna rata kredytu mieszkaniowego przekracza 60% miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy.” – jak podaje Kancelaria Prezydenta.

Wsparcie finansowe jest zwrotne, a sam Fundusz Wsparcia Kredytobiorców został utworzony oraz sfinansowany przez banki, które udzielają najwięcej kredytów mieszkaniowych.

Przez 18 miesięcy

Pieniądze z funduszu będą wypłacane maksymalnie przez 18 miesięcy. Warto dodać, że dochód, który kwalifikuje do uzyskania świadczenia – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – wynosi obecnie 634 zł, zaś w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 514 zł. Nie otrzyma wsparcia ten, komu została wypowiedziana umowa kredytowa oraz kto wypowiedział umowę o pracę bądź umowa o pracę została rozwiązana z jego winy. Wyłączenia dotyczą również sytuacji, gdy kredytobiorca pobiera świadczenie od ubezpieczyciela z tytułu pracy bądź jest właścicielem czy najemcą lokalu mieszkalnego. Spłata wsparcia wynosi 8 lat wraz z dwuletnim okresem karencji. Ci, którzy zainteresowani są złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia, znajdą go na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Można złożyć go w swoim banku. Nie wiesz co zrobić w tej sytuacji? Wciąż masz wątpliwości, czy także i Tobie przysługują pieniądze z funduszu? Śmiało możesz skorzystać z porady naszych prawników, którzy odpowiedzą na każde Twoje pytanie.

K.P.