Kredyty frankowe i ich niekorzystne oprocentowanie

Kredyty frankowe i ich niekorzystne oprocentowanie Dziś znów poruszamy – popularny ostatnio – temat frankowiczów. W zeszłym artykule pisaliśmy o spreadzie walutowym, który często traktowany jest jako klauzula abuzywna, co powoduje, że jest jedną z głównych przyczyn kwestionowania umów kredytów walutowych. Zaś do drugiej kategorii klauzul niedozwolonych należy zmiana wysokości oprocentowania kredytu przez banki, o czym piszemy w dzisiejszym artykule.

Wykorzystywanie uprzywilejowanej pozycji

Jedne z wielu klauzul niedozwolonych głoszą, że:
„Zmiana oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w UE), którego waluta jest podstawą indeksacji.”
lub
„(…) oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie.”
Takie zapisy w umowach stawiają banki w bardzo uprzywilejowanej pozycji. Mają możliwość dowolnego sterowania oprocentowaniem, przez co ich zyski mogą znacznie wzrosnąć. Są nieprecyzyjne oraz nie podają okoliczności, w których bank podejmie zmiany oprocentowania. Mimo tego, że zapisy te zostały uznane za klauzule abuzywne, to wciąż są stosowane, ponieważ dzięki temu banki są w stanie uzyskać większy dochód. Wszystko to negatywnie wpływa na relacje wierzyciela z kredytobiorcą oraz znacznie obciąża jego budżet.

Obiekt zainteresowania

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainteresował się sprawą oprocentowania, przez co w styczniu 2015 roku wszczął postępowanie, którego celem było wyjaśnienie przez banki zaistniałej sytuacji, które oferowały kredyty hipoteczne we frankach. Badania te wykazały, że nie uwzględniono ujemnych notowań LIBOR, co sprawiło, że raty utrzymywały się na tym samym poziomie.

Niedozwolone klauzule

W wielu przypadkach konsumenci nie mają możliwości negocjowania warunków umowy. Mogą ją podpisać, zgadzając się na zawarte w niej warunki lub odrzucić w całości. To może powodować, że banki lub inne firmy będą narzucać niekorzystne klauzule. Jak głosi kodeks cywilny – postanowienia nieuzgodnione z konsumentem indywidualnie nie są dla niego wiążące. Szczególnie wtedy, gdy kształtują jego prawa i obowiązki w sposób naruszający jego interesy bądź kiedy są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Przypuszczasz, że Twoja umowa kredytowa zawiera niedozwolone zapisy? Nie czekaj i skontaktuj się z nami jeszcze dziś! Więcej na ten temat możesz znaleźć również w naszym najnowszym poradniku „Oddłużanie – skuteczne sposoby wychodzenia z długów”

K.P.

Komentarze