Meritum Prawa Upadłościowego cz.2: Pierwszeństwo rozpoznania

Meritum Prawa Upadłościowego cz.2: Pierwszeństwo rozpoznania W dzisiejszym artykule z cyklu „Meritum Prawa Upadłościowego” odpowiadamy na kluczowe pytania, które zadaje sobie każdy niewypłacalny przedsiębiorca. Który z wniosków jest ważniejszy? Restrukturyzacyjny, czy ten o upadłość? Jaka jest kolejność ich rozpoznania? Czy sąd może wydać orzeczenie o upadłości przed rozpoznaniem wniosku o restrukturyzację?

Pierwszeństwo

W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i restrukturyzacyjnego – jako pierwszy rozpatrywany jest wniosek restrukturyzacyjny. W tej sytuacji sąd upadłościowy zmuszony jest wstrzymać rozpoznanie wniosku o upadłość do momentu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. To oznacza, że upadłość przedsiębiorcy nie może zostać ogłoszona w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego, aż do jego zakończenia lub umorzenia. Są jednak od tego pewne wyjątki, o których poniżej.

Przejęcie wniosków

W przypadku, gdy wstrzymaniu rozpoznania wniosku o upadłość sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli, sąd może przyjąć oba wnioski do wspólnego rozpoznania. Reguła ta wynika bezpośrednio z art. 9b ust. 2 prawa upadłościowego. Pierwszeństwo wynikające z powyższych przepisów nie zawsze jednak będzie miało miejsce. W szczególnie uzasadnionym przypadku Sąd może przyjąć wniosek o ogłoszenie upadłości do rozpoznania, nie zważając na złożony wniosek o restrukturyzację. Jest to możliwe, jeśli przyjęcie wniosków o upadłość i restrukturyzację prowadziłoby do znacznego opóźnienia ich rozpoznania, a opóźnienie prowadziłoby do wyrządzenia szkody wierzycielom.

Rola wierzyciela

Wierzyciel ma możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Dotyczy to również osób, które prowadziły działalność gospodarczą, lecz nie dopełniły obowiązku jej zarejestrowania. Jest to uprawnienie a nie obowiązek wierzyciela. Powinien on we wniosku uprawdopodobnić swoją wierzytelność oraz nie może się opierać tylko i wyłącznie na twierdzeniu, że dług istnieje. Jeśli wierzyciel nie spełni tego obowiązku – wniosek zostanie oddalony, bowiem zadaniem sądu nie jest badanie istnienia po stronie wnioskodawcy wierzytelności, która przysługuje wobec uczestnika postępowania. Sąd może jedynie ustalić, czy wierzyciel udowodnił istnienie swojej wierzytelności. Upadłości nie można ogłosić w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Prowadziłeś działalność gospodarczą? Toniesz w długach, nad którymi dawno straciłeś kontrolę? To najwyższa pora, aby skorzystać z naszej pomocy i ogłosić upadłość. Nie czekaj i zgłoś się do nas jeszcze dziś. Pamiętaj, że każdy dzień zwłoki działa na Twoją niekorzyść!

K.P.

Komentarze