Jak pozbyć się złej historii w BIK?

Jak pozbyć się złej historii w BIK? Zacznijmy od tego, że dane do Biura Informacji Kredytowej przesyłane są za każdym razem, kiedy staramy się o jakikolwiek produkt kredytowy. Każda decyzja banku jest odnotowywana w rejestrze, nawet jeśli nie otrzymamy kredytu. Niestety, kolejne odmowy udzielenia go obniżają naszą ocenę punktową.

Kiedy wnioskować o usunięcie lub korektę danych w BIK? … i czy jest to możliwe?

Oczywiście sformułowanie „Czyszczenie BIK” jest bardzo potoczne i może sugerować usunięcie wszystkich wpisów, które według nas wydają się niewygodne. Nic bardziej mylnego. Jednak stwierdzenie, że ich usunięcie jest niemożliwe – jest co najmniej niezgodne z prawdą. Trzeba jednak pamiętać o pewnych regułach, które wyznacza samo Biuro Informacji Kredytowej. „Usunięcie wpisów” jest możliwe tylko wtedy, gdy kredyty, których wpisy dotyczą zostały spłacone. W innym przypadku nie ma możliwości ich zlikwidowania. Istnieją trzy sytuacje, w których można wnioskować o usuwanie bądź korektę danych:
  • Jeśli minęło pięć lat od spłaty kredytu, tzn. że minął 5-letni okres przetwarzania danych Klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania.

– Do rejestru Biura Informacji Kredytowej negatywny zapis dodawany jest w momencie, jeśli opóźnienie w spłacie wyniosło 60 dni, a jednocześnie upłynęło kolejnych 30 dni od momentu, w którym bank, SKOK czy inna firma pożyczkowa poinformowała o zamiarze przetwarzania tych informacji przez okres pięciu lat.

  • Spłacałeś kredyt w terminie, ale chcesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych.
  • Dane zawarte w Twojej historii kredytowej są nieaktualne lub nieprawdziwe.

Co wpływa na historię kredytową?

Jest to inaczej ocena punktowa zdolności kredytowej (ang. scoring), według której banki oraz inne instytucje finansowe oceniają ryzyko z jakim wiąże się pożyczenie pieniędzy. Ważne, aby ocena ta była wysoka, ponieważ wtedy banki chętniej udzielą kredytu i będą miały pewność, że spłacisz wszystko w terminie. Jednak w jaki sposób określana jest ocena punktowa? Profil kredytowy każdego kredytobiorcy jest porównywany do innych, którzy spłacają swoje zobowiązania w terminie, jeśli jest podobny – uzyskasz wyższą ocenę. Jednakże ostateczna ocena jest sumą punktów za poszczególne elementy profilu oraz jego charakterystykę. Spłaciłeś kredyt, lecz bank odmawia udzielenia kolejnego? Prawdopodobnie w Twojej historii kredytowej znajduje się negatywny wpis. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się jakie podjąć działania, by poprawić swoją ocenę punktową w rejestrze BIK.

K.P.

Komentarze