Alert Frankowy: Kolejne spory konsumentów z dwoma bankami

Alert Frankowy: Kolejne spory konsumentów z dwoma bankami Konsumenci walczą o swoje prawa. Tym razem z dwoma bankami – Millenium i Raiffeisen. 18 maja 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił w tej sprawie trzy istotne poglądy. Postępowania toczą się przed sądami w Warszawie i Gdańsku.

Dwa spory, trzy poglądy

W przypadku dwóch sporów z bankiem Millenium klienci kwestionują postanowienia umowne, na podstawie których obciążani są kosztami ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Według UOKiK postanowienia te nie informują konsumentów o prawach i obowiązkach wynikających z umowy ubezpieczenia. Co więcej, konsumenci nie wiedzą w jaki sposób oraz w jakim zakresie przedsiębiorca wylicza opłaty z tego tytułu, zatem postanowienia te zostały uznane za rażąco naruszające interesy konsumentów oraz sprzeczne z dobrymi obyczajami. Zaś w trzecim sporze – z Raiffeisen Bank – konsumenci kwestionują zapisy w umowie, według których ustalana jest kwota kredytu oraz wysokość rat. „Urząd wskazał, że na mocy tych postanowień bankowi przyznano uprawnienie do jednostronnego wpływania na wysokość świadczenia stron. Jest to skutkiem tego, że kursy kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego określone są w tabeli sporządzonej przez bank.” – podaje UOKiK w swoim komunikacie prasowym. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowienia umowne spełniają wszelkie przesłanki, aby uznać je za niedozwolone.

K.P.

Istotny pogląd w sprawie sygn. aktI II C 925 16 Istotny pogląd w sprawie sygn. aktI I C 2916 16 Istotny pogląd w sprawie sygn. aktI I C 1237 16

Komentarze