Czy mogę uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych?

Czy mogę uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych? Planujemy ważny wyjazd służbowy lub wymarzone wakacje. Co zrobić w sytuacji, gdy nasze plany zostaną pokrzyżowane, np. przez opóźnienie lotu, jego odwołanie bądź – co gorsza – odmowę przyjęcia na pokład samolotu? Czy istnieją przepisy, które wyraźnie określają prawa pasażerów linii lotniczych? Kiedy możemy starać się o odszkodowanie? Prawa pasażerów regulowane są przez Rozporządzenie (WE) nr 261 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 11 lutego 2004 roku. Ustanawia ono wspólne zasady odszkodowania w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej muszą go przestrzegać.

Spotkałem się z odmową przyjęcia na pokład!

Rozporządzenie mówi m.in. o tym, aby pasażerom, którym odmówiono przyjęcia na pokład wbrew ich woli zapewniono możliwość rezygnacji z lotu i otrzymania zwrotu należności za bilet, chyba, że pasażer postanowi kontynuować swoją podróż. Wtedy powinien mieć zapewnione satysfakcjonujące warunki oraz odpowiednią opiekę podczas oczekiwania na późniejszy lot. Podobnie ma się sytuacja z tzw. „ochotnikami”, czyli osobami, które pomimo stawienia się do wejścia na pokład wyrażają – na prośbę przewoźnika lotniczego – chęć zbycia swojej potwierdzonej rezerwacji w zamian za pewne korzyści. Ochotnicy również powinni mieć możliwość odwołania swojego lotu i otrzymania zwrotu należności za bilet lub kontynuowania podróży na satysfakcjonujących warunkach. Głównie z uwagi na fakt podobnych niedogodności, które spotykają pasażerów, którym odmówiono przyjęcia na pokład wbrew ich woli. Odmowa przyjęcia na pokład jest spowodowana zjawiskiem „overbookingu”. Przewoźnicy bardzo często stosują tą taktykę. Jest to korzystne rozwiązanie dla linii lotniczych, ponieważ sprzedają więcej biletów od ilości dostępnych miejsc w samolocie. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie dla przewoźnika w sytuacji, gdy pasażer w ostatniej chwili rezygnuje z lotu. Dzięki temu, na jego miejsce trafi inny, a reszta spotka się z odmową przyjęcia na pokład. Oczywiście ci, którym odmówiono, oferowane są różne przywileje, by zachęcić do dobrowolnej rezygnacji z aktualnego lotu i udania się w podróż w innym terminie. Przyjęcie takiej propozycji skutkuje utraceniem prawa do odszkodowania, bowiem rezygnujemy z lotu dobrowolnie. Zatem, jeśli ktoś nie zgodził się na propozycje linii lotniczych, ma prawo do odszkodowania. „W przypadku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli, obsługujący przewoźnik lotniczy niezwłocznie wypłaca im odszkodowanie, zgodnie z art. 7 i udziela pomocy zgodnie z art. 8 i 9.” – artykuł 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. W sytuacji odmowy przyjęcia pasażera na pokład wbrew jego woli, powinien otrzymać odszkodowanie od 125 euro do 600 euro (kwota zależna jest od odległości między miejscem wylotu a docelowym, którą miał przebyć samolot).

Lot został odwołany

Do odwołania lotu może dojść z różnych przyczyn i nie zawsze jest to zależne od linii lotniczych. Jednak zgodnie z rozporządzeniem, pasażerowie mają prawo dochodzić należnego im odszkodowania, nawet jeśli lot został odwołany z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Nie uzyskają go tylko w określonych przypadkach, gdy:

  • zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu;
  • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu;
  • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego, najwyżej dwie godziny po planowanym czasie przylotu.
Pasażerowie powinni otrzymać wyjaśnienie dotyczące możliwości alternatywnego połączenia, gdy zostali poinformowani o odwołaniu lotu. Jeżeli przewoźnik potrafi dowieść, że odwołanie lotu spowodowane jest zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć (np. zakaz lotów z powodu zagrożenia terrorystycznego) – nie jest zobowiązany do wypłaty rekompensaty. W sytuacji odwołania lotu, pasażerom przysługuje odszkodowanie od 250 euro do 600 euro (kwota zależna jest od odległości między miejscem wylotu a docelowym, którą miał przebyć samolot).

Opóźniony lot

Przy opóźnieniach sięgających powyżej trzech godzin, gdy nie wystąpiła niezależna od przewoźnika sytuacja, pasażerowie mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie: – 250 euro za loty krótsze niż 1500 km; – 400 euro za loty w obrębie Unii Europejskiej, dłuższe niż 1500 km; – 600 euro za loty poza Unią Europejską, dłuższe niż 3500 km. *AKTUALIZACJA* Rzecznik Praw Obywatelskich 30 czerwca 2017 r. opublikował komunikat w sprawie nadrezerwacji (overbookingu). Zachęcamy do zapoznania się z nim. >> Komunikat RPO Starasz się o odszkodowanie, lecz bezskutecznie? Skontaktuj się z nami! Pomożemy wywalczyć dla Ciebie należne pieniądze.

* Artykuł powstał na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej oraz informacji zawartych na oficjalnej stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

K.P.

Komentarze