Alert Frankowy: Prawomocna wygrana z bankiem!

Alert Frankowy: Prawomocna wygrana z bankiem! Kolejne dobre wieści! Tym razem zapadł prawomocny wyrok przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu przeciwko Santander Consumer Bankowi. Klientka banku odzyskała nadpłatę wraz z odsetkami! W jej umowie znalazły się klauzule abuzywne (niedozwolone), które – według sądu – „rażąco naruszały interesy klienta”. Kredyt, który zaciągnęła miał zostać spłacony w ciągu 30 lat w 353 równych ratach kapitałowo-odsetkowych (oczywiście według zmiennej stopy oprocentowania). Na samym początku rata wynosiła 1200 zł, w późniejszych ratach kwota wzrosła do 2530 zł. Z wyliczeń wynikało, że nadpłaty powstało aż 49 tys, zł!

Wygrana z bankiem

Sąd uznał, że bank nienależnie pobrał pieniądze, a dokonywał tego na podstawie klauzul niedozwolonych zawartych w umowie – za takie uznane zostały zapisy dotyczące indeksacji. Co gorsza, klientka nie wiedziała ile pozostało jej do spłaty, a spowodowane to było ustalaniem wysokości kredytu oraz jego wypłacanych kwot w oparciu o kurs kupna waluty, który ustalany był przez bank. Santander Consumer Bank wniósł apelację, ponieważ nie zgadzał się z ustaleniami sądu I instancji. Ostatecznie bank sprawę przegrał i musiał wypłacić klientce 49 tys. zł oraz odsetki. Sąd swoją decyzję uzasadnił mówiąc, że umowa kredytowa przedstawiała mechanizm przeliczeniowy, który w sposób godzący w dobre obyczaje rażąco naruszał interesy powódki.

Zapraszamy 7 września na Dzień Otwarty, który odbędzie się w siedzibie Kancelarii eMediator Legal w godzinach od 12:00 do 19:00! Specjaliści udzielą darmowych konsultacji oraz analizy umów kredytów frankowych.

K.P.

Komentarze