Jak wyjść z długów?

Jak wyjść z długów?

W sieci znajdziecie tysiące porad jak wyjść z długów. Zazwyczaj nie są one pomocne dla osób, którym brakuje pieniędzy na spłatę nawet pierwszej raty. Wielu, będąc w sytuacji bez wyjścia bierze kolejne duże kredyty i pożyczki, aby wystarczyło na życie czy spłacenie poprzednich długów. Mają teraz problem ze spłatą, a najlepszym krokiem do wyjścia z tej sytuacji może być uporządkowanie swoich wydatków oraz konsolidacja kredytów.

Upadłość konsumencka a postępowanie egzekucyjne

Upadłość konsumencka a postępowanie egzekucyjne

W wielu przypadkach, gdy konsument nie płaci swoich zobowiązań wobec wierzycieli, pojawia się komornik, który wszczyna postępowanie egzekucyjne. Jeśli ów konsument ogłosi upadłość konsumencką i rozpocznie się postępowanie upadłościowe pojawia się pytanie: co z egzekucją?

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego konsumenta

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego konsumenta

Jak już wiadomo, upadłość konsumencka przeważnie wiąże się z koniecznością licytacji majątku dłużnika. Pierwsza w kolejności jest nieruchomość, której upadły jest właścicielem, gdyż pieniądze uzyskane z jej sprzedaży mogą w dużym stopniu zaspokoić zobowiązania wobec wierzycieli. Tylko co dalej?

Upadłość konsumencka krok po kroku

Upadłość konsumencka krok po kroku

Odkąd w 2015 roku weszły w życie nowe przepisy ułatwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wielu konsumentów zaczęło interesować się tym tematem i podejmować pierwsze kroki w kierunku wyjścia z długów za pomocą procesu upadłościowego. Poniżej opisujemy jak krok po kroku wygląda proces ogłaszania upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka a układ z wierzycielami

Upadłość konsumencka a układ z wierzycielami

Postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wiąże się ściśle z koniecznością likwidacji majątku upadłego oraz z ustaleniem planu spłaty jego wierzycieli. Istnieje jednak możliwość, aby tego uniknąć. Oznacza ona zwołanie zgromadzenia wierzycieli i zawarcie układu.

Ukrywanie majątku w upadłości konsumenckiej

Ukrywanie majątku w upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej aktualnie staje się coraz łatwiejsze i coraz więcej osób sięga po takie rozwiązanie. Należy zdawać sobie sprawę, iż w początkowej fazie konieczna jest likwidacja majątku dłużnika i spieniężenie go w celu zaspokojenia wierzycieli.

Ile trwa orzeczenie upadłości konsumenckiej?

Ile trwa orzeczenie upadłości konsumenckiej?

Osoba decydująca się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką musi być przygotowana na to, że jest to proces wieloetapowy i każdy z tych etapów będzie trwał dłuższą lub krótszą ilość czasu. Jest to bezpośrednio uzależnione od wielu zmiennych, takich jak wielkość masy upadłościowej czy zakres, oraz termin czynności podejmowanych przez wierzycieli.

Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi procedurami, które muszą być przeprowadzone, aby wychodzenie z długów przebiegało sprawnie i z korzyścią zarówno dla upadłego, jak i jego wierzycieli. Jak więc przebiega postępowanie upadłościowe?