Odziedziczyłem dług – co dalej?

Odziedziczyłem dług – co dalej?

Wiele słyszy się dzisiaj o sytuacjach, kiedy spadkobiercy boją się przyjąć spadek, gdyż nie wiedzą czy zmarły nie zaciągnął długów. Często również zdarzają się osoby nieświadome tego, że w spadku zamiast majątku mogą otrzymać dług. Pojawia się pytanie: jak poradzić sobie z długami, które odziedziczyliśmy po spadkodawcy?

Co może windykator terenowy?

Co może windykator terenowy?

Windykacja terenowa jest drugim rodzajem windykacji bezpośredniej, zaraz po windykacji telefonicznej. Polega ona na odwiedzeniu dłużnika i wynegocjowaniu warunków spłaty zadłużenia. Często słyszy się o nadużyciach stosowanych przez windykatorów, takich jak nieustanne nachodzenie, bądź straszenie prokuraturą, czy też sądem. Pada zatem pytanie: jakie są prawa windykatora, a jakie obowiązki?