Jak odzyskać dług od osoby prywatnej?

Jak odzyskać dług od osoby prywatnej? Każdy z nas może udzielić osobie prywatnej pożyczki. Niestety, również każdego z nas może dotknąć problem z wyegzekwowaniem zwrotu należności. Windykacja w takim przypadku jest zwykle trudniejsza i zajmuje więcej czasu niż wtedy, gdy mamy do czynienia z podmiotem gospodarczym. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Windykacja długu od osoby prywatnej jest czasochłonna, ponieważ postępowanie sądowe, które ma doprowadzić do wydania prawomocnego nakazu zapłaty, odbywa się w wydziałach cywilnych, a one zwykle zajmują się bardzo dużą ilością innych spraw.
Warto pamiętać! Nie obawiaj się kosztów procesowych, ponieważ chcąc odzyskać dług od osoby prywatnej możesz obciążyć kosztami dłużnika.
Dodatkowo utrudniona jest także windykacja bezpośrednia – osobę prywatną trudniej namierzyć niż firmę. Problem występuje zwłaszcza przy okazji ustalania majątku dłużnika i egzekucji komorniczej. Zwykle dobra materialne osoby prywatnej nie są eksponowane. Często nawet nie należną do dłużnika, tylko zostają przepisane na członków rodziny. [signinlocker] Co zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście najpierw należy spróbować załatwić sprawę polubownie. Jednak w praktyce pożyczkobiorca rzadko poddaje się naszym roszczeniom i oddaje pieniądze. Pierwszym poważnym krokiem w kierunku odzyskania pieniędzy powinno być wysłanie listem poleconym żądania zwrotu należności. Żądanie musi zawierać informację, że w przypadku braku reakcji ze strony dłużnika sprawa zostanie skierowana do firmy windykacyjnej lub sądu. Jeśli osoba prywatna na list nie odpowie, warto zwrócić się do wspomnianej firmy windykacyjnej, która podejmie odpowiednie czynności polubowne i w razie potrzeby skieruje sprawę do sądu. Możemy również sami pozwać dłużnika i na przykład przedstawić jako dowody udzielenia pożyczki nasze maile lub umowy. W przypadku zakończenia sprawy sądowej na naszą korzyść i uzyskania nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności, składamy do komornika wniosek o egzekucję. Nawet jeśli komornikowi nie uda się odzyskać długu i postępowanie zostanie umorzone, to dzięki wyrokowi (termin przedawnienia naszego roszczenia to 10 lat) możemy prosić o wznowienie postępowania egzekucyjnego. Determinacja i upór w końcu doprowadzą do odzyskania pieniędzy. [/signinlocker]

Komentarze