Czy komornik może zająć konto?

Czy komornik może zająć konto? Długi, które nie są regularnie spłacane, prędzej czy później trafiają na drogę sądową i egzekucyjną. U dłużnika pojawia się komornik i rozpoczyna się bezwzględne odzyskiwanie należności. Komornik może zająć zarówno nieruchomości, takie jak: mieszkanie, dom, działka, jak i ruchomości, np. wszelkie sprzęty domowe, samochody, meble itp. Pojawia się pytanie: czy komornik może również zająć konto zadłużonego? Niestety, środki pieniężne nie są chronione przed egzekucją komorniczą. Istnieją jednak pewne zasady i limity oraz kwoty wolne od zajęcia, które nie pozwalają na całkowite wyczyszczenie konta dłużnika i pozostawienie go bez środków do życia. Jeśli podstawowym źródłem dochodu jest wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na pełnym etacie, komornik może zająć jedynie kwotę powyżej 1286,16 zł netto miesięcznie (stan na 5 maja 2015 r.). W przypadku innych etatów kwota ta jest proporcjonalnie niższa. Gdy praca opiera się na umowach cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło) zajęciu podlega cała kwota, chyba, że jest to stałe, a nie dodatkowe źródło dochodu dłużnika. Komornik zajmujący konto zawiadamia o tym bank oraz dłużnika. Zadłużonemu przestają być wypłacane pieniądze, które podlegają zajęciu i trafiają one do komornika, który po odjęciu kosztów egzekucji, rozdziela je pomiędzy wierzycieli. Jeżeli źródłem dochodu osoby zadłużonej jest emerytura bądź renta, wolna od zajęcia kwota wynosi 50% z całości, zatem połowa dorobku trafia do komornika.
Zalegasz z ratami?
Masz problemy
finansowe?
SPRAWDŹ WIĘCEJ
Sprawa z zajmowaniem przez komornika dochodu zadłużonego jest dosyć jasna. Co natomiast dzieje się z pieniędzmi zgromadzonymi na koncie, lokacie? Dłużnik ma prawo zatrzymać kwotę pieniędzy wyrażającą trzykrotność jego miesięcznego wynagrodzenia. Cała nadwyżka podlega zajęciu komorniczemu.[signinlocker] Od tej pory za każdym razem, gdy na konto wpłyną dodatkowe pieniądze, mogą one być, natychmiastowo i bez zgody właściciela konta, przekazane komornikowi. Bank, który został powiadomiony o zajęciu komorniczym, blokuje dłużnikowi możliwość wypłaty środków. Dłużnik powinien jednak pamiętać o swoim prawie do trzykrotności wynagrodzenia. Jeżeli bank całkowicie zablokuje mu dostęp do konta, nawet do tych pieniędzy, które może wypłacić, powinien niezwłocznie złożyć pismo w tej sprawie powołując się na prawo bankowe. Istnieją jeszcze inne źródła przychodu, z których pieniądze nie mogą być zabrane dłużnikowi. Są to w większości różnego rodzaju świadczenia, jak np. świadczenia przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych, świadczenia pomocy społecznej, ubezpieczenia, odszkodowania, alimenty, stypendia, dodatki pielęgnacyjne itp. Niestety, gdy trafiają na konto bankowe stają się anonimowymi środkami pieniężnymi i przeważnie i tak trafiają do komornika. Najlepszym wyjściem zatem jest zamknąć konto bankowe a świadczenia pobierać „do ręki”. Zajęcie konta przez komornika jest poważną sprawą, która zdecydowanie obniża jakość życia dłużnika. Czasem wierzyciele nie mają jednak innego wyjścia, aby odzyskać swoje należności. Główną zasadą spłacania długów jest ich pierwszeństwo nad pozostałymi wydatkami. Z tego też względu komornik zabiera nadwyżkę pieniędzy pozostawiając jedynie kwotę potrzebną dłużnikowi do przeżycia. Mimo niedogodności jest to zdecydowanie sprawiedliwe rozwiązanie.[/signinlocker]

Komentarze