Kara za niezapłacenie podatku od spadku

Kara za niezapłacenie podatku od spadku Spadek wiąże się z nabyciem pewnej własności rzeczy bądź praw majątkowych, zatem musi być opodatkowany. Każdy obywatel ma obowiązek płacenia podatków zgodnie z aktualnymi przepisami. Nieznajomość tych przepisów nie zwalnia nikogo z ich przestrzegania, dlatego warto dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Jaka czeka nas kara za uchylenie się od zapłacenia podatku od spadku? Otrzymując spadek, o wartości przekraczającej kwotę wolną od podatku, należy złożyć zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (zeznanie SD-3). Pominięte, celowo bądź przypadkowo, wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Przede wszystkim od niezapłaconej kwoty podatkowej zaczynają narastać odsetki. Z reguły obowiązują przepisy ustawowe wyznaczające stałe terminy do zapłaty konkretnego podatku, jednak w przypadku odroczenia terminu lub rozłożenia płatności na raty, obowiązuje termin określony decyzją urzędu skarbowego. Odsetki należy obliczyć samemu i nie czekając na wezwanie do zapłaty, uregulować zaległości. W tej sprawie po pomoc można się zgłosić do biura rachunkowego lub kancelarii prawnej, aby obliczenia były prawidłowe i aby uniknąć dalszego naliczania odsetek. Co prawda istnieje możliwość umorzenia odsetek, jednak potrzebne są na to solidne argumenty i tylko w wyjątkowych sytuacjach będą brane pod uwagę.[signinlocker] Według kodeksu karnego skarbowego, podatnik, który nie ujawnia posiadanego przedmiotu podlegającego opodatkowaniu lub nie składa wymaganej deklaracji o nabyciu takowych rzeczy, uszczupla swoje zobowiązania podatkowe, a więc uchyla się przed ich płaceniem. Każdego obowiązuje odpowiedzialność karna, a więc dokonując przestępstwa skarbowego, trzeba liczyć się z poniesieniem odpowiedniej kary. Najczęściej karą tą jest grzywna, w szczególności jeśli niezapłacenie podatku zdarzyło się tylko raz. W przypadku konsekwentnego i świadomego unikania płacenia podatków, obywatel może podlegać nawet karze pozbawienia wolności, bez kary grzywny albo łącznie obu tym karom. Niezastosowanie tej kary może mieć miejsce dopiero jeśli przed wszczęciem postępowania karnego wobec takiej osoby, spłaci ona wszystkie zaległe zobowiązania wraz z odsetkami. Jeżeli jednak podatnik nie zrobi tego a postępowanie przeciwko niemu zostanie już wytoczone, do wcześniejszych kosztów dojdą również opłaty egzekucyjne. Podatek niezapłacony w terminie jest zaległością podatkową, którą należy jak najszybciej uregulować, aby uniknąć narastania odsetek lub wystąpienia innych poważnych konsekwencji. Osoba, która nie jest w stanie zapłacić podatku od spadku, zwłaszcza w przypadku gdy dotyczy to wysokich kwot, powinna zasięgnąć rady specjalisty, w szczególności kancelarii prawnej, aby podjąć możliwie najbardziej skuteczne i bezpieczne kroki. Może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie płatności podatku na raty lub o odroczenie terminu. Może również zrzec się spadku lub, jeśli istnieje możliwość zwolnienia od podatku, złożyć odpowiednie zeznanie (zgłoszenie SD-Z2 ).[/signinlocker]

Komentarze