Nowy Rok – Nowa Upadłość Konsumencka

Nowy Rok – Nowa Upadłość Konsumencka Od czasu wprowadzenia zmian w przepisach prawa upadłościowego w 2015 roku, coraz chętniej zadłużeni Polacy decydują się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. A jakie zmiany przyniósł nowy rok w stosunku do poprzedniego dla osób zadłużonych? Czy teraz jest łatwiej ogłosić upadłość konsumencką?

Zmiany na lepsze

Od 1 stycznia 2016 roku wniosek o upadłość konsumencką może złożyć również – poza dłużnikiem – wierzyciel, jeśli od wykreślenia z rejestru nie minął rok. Wniosek ten złożyć może również osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, nawet wtedy, gdy nie zgłosiła jej we właściwym rejestrze. W tym przypadku ważne jest, aby od dnia zakończenia prowadzenia działalności nie upłynął rok. Dla byłych przedsiębiorców dobrą wiadomością jest zniesienie rocznego okresu wyczekiwania, by móc złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Do tej pory należało czekać rok od zakończenia i wyrejestrowania działalności gospodarczej. Od 1 stycznia można złożyć wniosek o upadłość nawet dzień po wyrejestrowaniu własnej działalności!
Chcesz ogłosić
upadłość
konsumencką?
SPRAWDŹ
Aby uniknąć błędów formalnych, zamiast wniosku w formie pisemnej wprowadzono formularze. Ich wzory zostały przygotowane przez Ministra Sprawiedliwości, który uwzględnił w nich podział podmiotów, które mogą złożyć wymagany zakres informacji oraz wniosek. Co ciekawe, z tego podziału wynika, że wierzyciel składający wniosek nie będzie miał obowiązku podawania niektórych informacji, które wymagane są od dłużnika.

download_filledWzór formularza – Wniosek Dłużnika Wzór formularza – Wniosek Wierzyciela

A co z upadłością małżonków?

Niestety małżonkowie w dalszym ciągu są pozbawieni możliwości zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a co za tym idzie wspólnej upadłości. Jedyną możliwością jest złożenie osobnego wniosku przez każdego z nich. Co skutkuje tym, że majątek wspólny przechodzi na jednego małżonka, w stosunku do którego upadłość została ogłoszona wcześniej. Drugi zaś będzie miał obowiązek zapłaty wobec majątku upadłego pierwszego małżonka. Jedynym pozytywnym akcentem w tej sprawie jest możliwość połączenia obu spraw do wspólnego rozpoznania, dzięki czemu postępowanie upadłościowe będzie prowadzone jako jedno. Może według tradycji w przyszłym roku przyjdą kolejne zmiany i usprawnienia, bardziej korzystne dla małżeństw. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia statystyk w sprawie upadłości konsumenckiej za 2015 rok na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej.

K.P.

Komentarze