Koniec z samowolą komorników!

Koniec z samowolą komorników! Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło wziąć sprawę we własne ręce i rozprawić się z komornikami oraz ich nadużyciami opracowując nowe przepisy, które uregulowałyby ich działania. Koniec z niezasłużonymi stratami, jakie ponosiły niewinne osoby.

Nowe zmiany nadchodzą. W końcu…

Społeczeństwo oraz media od lat naciskały by wprowadzono zmiany, które wpłynęłyby na działania komorników. Jedną z najistotniejszych zmian jakie zostaną wprowadzone, to obowiązek nagrywania wszystkich czynności komornika przeprowadzanych w terenie. Od teraz obowiązkiem będzie wręczenie przy każdej egzekucji komorniczej prostego formularza skargi, tak by w razie nieprawidłowości móc skierować ją do odpowiedniego sądu. Nowelizacja ustawy wprowadza również zasadę, że gdy dochodzi do użycia siły i przymusowego wejścia komornika do mieszkania dłużnika, wówczas musi to nastąpić w asyście policji.
„Rozszerzeniu ma ulec katalog naruszeń prawa, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie. Postępowania takie zostaną przyśpieszone. Kancelarie komornicze będą kontrolowane co najmniej raz na dwa lata, a nie raz na cztery lata, jak obecnie.

I co ważne – z udziałem przedstawicieli Urzędów Skarbowych. Niezależnie od kontroli stałych, prezesi sądów rejonowych, jak też Minister Sprawiedliwości, będą mogli inicjować kontrole prewencyjne, ad hoc, również z udziałem biegłego rewidenta.” – jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości

Od teraz całkowita odpowiedzialność za błędy spadnie na komorników. Nie będą mogli już zrzucać jej na asesorów.
Zalegasz z ratami?
Masz problemy
finansowe?
SPRAWDŹ WIĘCEJ
Co wprowadzi nowa ustawa? Oto niektóre ze zmian, które zostały opublikowane w tabeli zmian na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: – Minister Sprawiedliwości będzie mógł wszcząć z urzędu postępowanie administracyjne oraz odwołać ze stanowiska komornika, który rażąco naruszył prawo. Gdy złożony został wniosek o odwołanie przez któregokolwiek z prezesów sądów, to Minister Sprawiedliwości również będzie mógł w takim postępowaniu zawiesić danego komornika. – Nie będzie możliwości odbierania rzeczy, które nie stanowią własności dłużnika. Należy w tym miejscu podkreślić, że komornik nie dokona zajęcia, gdy zostanie mu przedstawiony dowód, że zajęte przedmioty nie stanowią własności dłużnika. – Komornik będzie się utrzymywać wyłącznie z wynagrodzenia za pracę w kancelarii. Poddany zostanie tym samym zasadom, które dotyczą sędziów w przypadku dodatkowego zarobkowania oraz inwestowania w działalność gospodarczą. I jedno z najważniejszych punktów w tabeli zmian… – Minister Sprawiedliwości będzie miał wpływ na kształcenie przyszłych komorników. Opracuje także program szkolenia, w którym ważną rolę odegrają zasady etyki zawodowej. download_filled Tabela wszystkich zmian w Ustawie dotyczącej komorników   Projekt ustawy trafi do konsultacji i według zapowiedzi może zostać uchwalony jeszcze w tym roku.

K.P.