Prowadziłem działalność gospodarczą. Czy mogę ogłosić Upadłość Konsumencką?

Prowadziłem działalność gospodarczą. Czy mogę ogłosić Upadłość Konsumencką? Wielu przedsiębiorców zmaga się z ogromnymi zobowiązaniami finansowymi, które zaciągnęli na rozwój swojego biznesu. Często bywa tak, że nie przynosi on oczekiwanych zysków i ciężko jest spłacić długi. Jedynie zamknięcie nierentownej działalności pozwoli zmniejszyć powiększanie się dziury budżetowej. Co zrobić, by uwolnić się od powstałych długów? Czy były przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką? Przed wejściem nowelizacji prawa upadłościowego w 2016 roku osoby, które prowadziły działalność gospodarczą musiały odczekać aż rok od dnia wyrejestrowania działalności, by móc ogłosić upadłość konsumencką. Ostatnia nowelizacja pozwoliła na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nawet następnego dnia po zamknięciu działalności. Jednakże zniesienie rocznego okresu oczekiwania nie oznacza, że wniosek nie jest obarczony ryzykiem. Sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką byłego przedsiębiorcy jeśli w toku postępowania ustali, że w okresie 10 lat – przed dniem złożenia wyżej wymienionego wniosku – miał obowiązek złożenia innego – o upadłość przedsiębiorcy, czego nie zrobił. Wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy aktualizuje się, jeśli zachodzi wobec niego stan niewypłacalności. Aby zwiększyć swoje szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy wykazać, że w chwili zamknięcia działalności gospodarczej wobec upadłego nie nastąpił stan niewypłacalności. Najlepszym sposobem na udowodnienie będzie wykazanie, że wszystkie bieżące zobowiązania w dniu zamknięcia działalności były uregulowane. Gdyby okazało się, że upadły w okresie ostatnich 10 lat (poprzedzających dzień złożenia wniosku o upadłość konsumencką) był zobowiązany do złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy, sąd może ogłosić upadłość konsumencką jeśli uzna, że przeprowadzenie postępowania uzasadnione jest względami słusznościowymi lub humanitarnymi.

Czym są względy słusznościowe i humanitarne?

Są kluczowymi pojęciami w upadłości konsumenckiej. Ustawodawca jednak nie zdefiniował tych pojęć, co pozostawia sądom dużą swobodę w określaniu słuszności czy humanitaryzmu. Pozwala to na elastyczne stosowanie prawa. Względy słuszności to podstawowe normy moralne oraz obyczajowe, które są wymiernikiem poczucia sprawiedliwości – zatem sąd bada warunki w jakich przyszło działać dłużnikowi. Względy słuszności: To podstawowe oraz powszechnie akceptowane zasady godnego postępowania, które oceniane są jako ogólne reguły uczciwości obowiązujące wszystkich. Klauzula względów słuszności wprowadza możliwość dokonywania przez sąd oceny – z punktu widzenia ogólnych reguł moralnych, takich jak słuszności kontraktowej, uczciwości kupieckiej, lojalności wobec innych podmiotów, której to oceny dokonuje na podstawie całokształtu okoliczności sprawy. Względy humanitarne: To okoliczności, które dotyczą bezpośrednio dłużnika. Sąd powinien przychylić się do wniosku o ogłoszenie upadłości, jeśli dłużnik stał się niewypłacalny w przypadku choroby lub wypadku. Gdy rzetelnie spłacał swoje zobowiązania, a zaprzestanie ich spłaty wywołane było koniecznością poratowania zdrowia, życia własnego lub członka rodziny, to aktualizują się względy humanitarne. Dokonując oceny pod względem humanitarnym sąd ocenia również czy nieogłoszenie dłużnikowi upadłości nie będzie stanowiło kary, która w jego aktualnej sytuacji życiowej mogłaby być znacznie dotkliwa. Zamknąłeś swoją działalność gospodarczą i chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Zgłoś się do nas! Nasi specjaliści dokonają szczegółowej analizy Twojej sprawy, przygotują wniosek o upadłość oraz na podstawie pełnomocnictwa będą reprezentować Cię przed sądem.

K.P.

* Artykuł powstał we współpracy z naszą prawniczką – Justyną Bober.

Komentarze