Czy wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika?

Czy wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika? Według Prawa upadłościowego może, nawet w przypadku osób, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej – jednakże tylko wtedy, jeśli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie minął rok. W jakiej sytuacji wierzyciel może złożyć taki wniosek? Czy przedsiębiorca ma możliwość ochrony swojego biznesu przed niechcianą upadłością? W przypadku konsumentów sytuacja jest zupełnie inna. Tylko konsument ma prawo do złożenia wniosku o upadłość. Panuje ogólne przekonanie, że jeśli sąd odrzuca wniosek o upadłość to należy odczekać 10 lat, by móc wnioskować ponownie. Okazuje się, że nie zawsze. Istnieje możliwość wcześniejszego złożenia wniosku, jeśli powoła się na klauzule względów słuszności bądź humanitaryzmu. Co istotne – jeśli dłużnik powoła się na te klauzule w swoim wniosku, to obowiązkiem sądu jest dokonanie ich wykładni, a także odniesienie się do twierdzeń dłużnika. Klauzule te zobowiązują do pominięcia negatywnych przesłanek (tylko wtedy, gdy faktycznie okaże się, że dłużnik spełnia względy słuszności i humanitaryzmu) które normalnie powodowałyby oddalenie wniosku przez sąd.

Co odróżnia upadłość przedsiębiorcy od upadłości konsumenckiej?

Dla konsumentów jest uprawnieniem z którego mogą skorzystać, lecz nie muszą. Zaś w przypadku przedsiębiorców ogłoszenie upadłości jest obowiązkowe – jeśli oczywiście zaistnieją podstawy do jej ogłoszenia (niewypłacalność przedsiębiorstwa).

Jak przedsiębiorca może ochronić swój biznes przed upadłością?

Jeśli firmie brak płynności finansowej i nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych, wtedy wierzyciel może złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości, co może zadziałać na niekorzyść przedsiębiorcy. Ratunkiem w tej sytuacji jest złożenie wniosku o restrukturyzację, o czym też napisano w Art. 9a. Prawa upadłościowego: „Nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia.” Co w przypadku, gdy do sądu zostały złożone jednocześnie oba wnioski? Tu pierwszeństwo ma zawsze restrukturyzacja. Sąd upadłościowy zobowiązany jest do wstrzymania rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Jednakże wstrzymanie jego rozpoznania nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku, o czym pisaliśmy w artykule „Meritum Prawa upadłościowego cz.3: Postępowanie zabezpieczające”. Zastanawiasz się czy upadłość jest dobrym rozwiązaniem dla Ciebie? Poszukujesz wskazówek? Zajrzyj do naszego darmowego ebook’a „Upadłość Konsumencka, czyli jak rozpocząć życie z czystą kartą”, a na pewno znajdziesz wiele odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

K.P.

Komentarze