Na czym polega czyszczenie BIG?

Na czym polega czyszczenie BIG? Temat usuwania negatywnych wpisów z rejestru Biur Informacji Gospodarczej rzadko jest poruszany. Czy tak, jak w przypadku rejestru Biura Informacji Kredytowej istnieją szanse aby wyczyścić rejestry BIG, a tym samym poprawić swoją zdolność kredytową?

Czas na aktualizację danych

Dane przetwarzane przez BIG można aktualizować – również w przypadku negatywnych wpisów, lecz tylko wtedy, gdy spełnia się warunki określone przez prawo. Jaki jest najprostszy sposób na usunięcie negatywnych wpisów? Oczywiście całkowita lub częściowa spłata długu. W tej sytuacji wierzyciel w ciągu 14 dni – od dnia, w którym otrzymał informację o zmianie salda zadłużenia – powinien:
  • Złożyć wniosek o aktualizację danych, w przypadku częściowej spłaty,
  • usunąć je, gdy zobowiązanie zostało spłacone w całości.
Dlaczego obowiązek ten należy do wierzyciela? Ponieważ to on zarządza danymi dotyczącymi zobowiązania oraz sam je umieszcza w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej w przypadku, gdy kredytobiorca nie uiszcza w terminie swoich płatności. Za niewykonanie tej – obowiązkowej – czynności grozi odpowiedzialność karna, tj. grzywna w wysokości 30 tysięcy złotych. Zostanie ona nałożona na tych wierzycieli, którzy nie zgłosili w ustawowym terminie wniosku do BIG o aktualizację bądź usunięcie informacji gospodarczych. „Usunięcie i aktualizacja danych w BIG ma na celu dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu historii spłaty naszych zobowiązań. Jeżeli historia ta nie jest dla nas korzystna albo do BIG wpisane są dane niezgodne z prawdą, usunięcie danych z BIG spowoduje odzyskanie zdolności kredytowej oraz zaufania innych uczestników rynku (…)” – fragment książki „Przewodnik po BIK i BIG-ach”.

Drugim sposobem jest…

…upływ czasu! W przypadku braku spłaty, dane mogą być przetwarzane przez okres trzech lat od ostatniej aktualizacji, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia, w którym wierzyciel przekazał je do BIG. „[…] fakt ewentualnego przedawnienia roszczenia nie ma wpływu na możliwość wpisywania danych do BIG oraz istnienia informacji już wpisanej do BIG. Nawet jeżeli zobowiązanie jest przedawnione, to wierzyciel i tak ma prawo do wpisania informacji gospodarczej do BIG (…)”

W przypadku nieuprawnionego przetwarzania naszych danych, np. z uwagi na błędne dane bądź wygaśnięcia danego zobowiązania, mamy prawo zażądać usunięcia informacji z BIG. Usługa „czyszczenia BIG” polega na:

  • Analizie raportu BIG,
  • ocenie możliwości aktualizacji danych,
  • złożeniu stosownych wniosków o aktualizację danych zawartych w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej.
Należy pamiętać, że usługi „czyszczenia” rejestrów BIG jak i BIK mają charakter usług prawnych, czyli są wykonywane przez prawników. Zanim z nich skorzystamy, warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób firma podejmuje działania w zakresie świadczonej usługi. By móc skorzystać z aktualizacji danych w rzeczonych rejestrach, pamiętaj aby spełniać określone warunki. Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń! Aby dowiedzieć się więcej o aktualizacji danych w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej, zajrzyj do naszej najnowszej książki „Przewodnik po BIK i BIG-ach”. Przejdź do sklepu >>

K.P.

Komentarze