Jak funkcjonuje BIK i BIG oraz jakie są między nimi różnice?

Jak funkcjonuje BIK i BIG oraz jakie są między nimi różnice? Na jakich zasadach działa rejestr Biura Informacji Kredytowej oraz rejestry Biur Informacji Gospodarczej? Jakie dane przetwarzają i w jakim celu?

Biuro Informacji Kredytowej

Gromadzi i udostępnia przez kredytodawców dane o kredytobiorcach innym kredytodawcom. Jest to działanie niezbędne aby móc ocenić ryzyko kredytowe i zdolność kredytową osoby, która ubiega się o jego udzielenie.

Raport BIK

Raport ten zawiera ogólne dane wnioskodawcy, który wnioskował o udostępnienie raportu. Pozwalają na zweryfikowanie oraz skuteczną analizę. Znaleźć w nim można przede wszystkim szczegółowe informacje o wszystkich zobowiązaniach – spłacanych terminowo oraz tych przeterminowanych. Dzięki temu da się ocenić czy dane zawarte w raporcie mają charakter pozytywny bądź negatywny. Warto pamiętać o tym, że banki w pierwszej kolejności sprawdzają historię wcześniej wziętych kredytów, zanim podejmą decyzję o udzieleniu kolejnego. Dzięki tym informacjom kreuje się nasza ocena punktowa i od niej zależy czy otrzymamy kredyt. Kiedy można zażądać usunięcia negatywnych wpisów? – Tylko wtedy, gdy są one w całości spłacone. (Szczegółowo wspomnieliśmy o tym w artykule „Meritum „czyszczenia” rejestru BIK”).

Ocena punktowa, pozytywne i negatywne wpisy

Ocena punktowa zwana także scoringiem określa jakość informacji kredytowych na nasz temat. Każdy kredytobiorca ma swój osobny scoring. Określa on jakość informacji kredytowych na nasz temat (pozytywnie bądź negatywnie – w zależności od tego czy regularnie, w terminie spłacamy wszystkie swoje zobowiązania). Nie jest to jednak kluczowy czynnik wpływający na zdolność kredytową. Jest to dodatkowa wskazówka dla banków, jak i dla nas, która mówi o tym czy informacje posiadane przez BIK zwiększą lub zmniejszą szanse na uzyskanie kredytu. Wartym zapamiętania jest fakt, iż bank decyduje o udzieleniu kredytu, a nie Biuro Informacji Kredytowej.

Pozytywne oraz negatywne wpisy, to nic innego jak informacje na temat spłacanych przez nas zobowiązań. W rejestrze BIK umieszczają je wierzyciele, względem których jesteśmy zadłużeni. Posiadanie pozytywnych wpisów poprawia naszą zdolność kredytową i świadczy o tym, że jesteśmy sumiennymi kredytobiorcami, którzy wywiązują się ze swoich płatności w terminie. Takich wpisów nie należy usuwać z rejestru ponieważ mogłoby to zaniżyć naszą zdolność kredytową. Zaś negatywne wpisy świadczą o tym, że nie uiszczamy naszych płatności w terminie i zalegamy. Skutkuje to tym, że banki niechętnie udzielą nam kredytu.

Biuro Informacji Gospodarczej

Przechowuje oraz pośredniczy w udostępnianiu informacji gospodarczych, które przyjmuje od wierzycieli. Biuro Informacji Gospodarczej może także przetwarzać archiwalne informacje gospodarcze w celach statystycznych.

Rejestr BIG

Podobnie, jak w przypadku BIK, tak i tutaj dane zawarte w rejestrze BIG stwierdzają pozytywne bądź negatywne informacje gospodarcze. Istnieje kluczowa różnica pomiędzy tymi rejestrami. W BIG dane pozytywne pojawiają się wyłącznie za zgodą klienta, jednakże dane negatywne mogą pojawić się już bez jego zgody. Dane te zawierają takie informacje jak:
  • Datę ich wpisania do BIG,
  • kwotę zadłużenia,
  • datę kiedy ono powstało
  • prowadzone w związku z nim postępowania,
  • tytuł prawny, a nawet informację o ewentualnym kwestionowaniu zobowiązania przez dłużnika.
„Dane negatywne niekorzystnie wpływają na postrzeganie naszej osoby przez potencjalnych wierzycieli i właśnie one winny stanowić przedmiot szczególnej troski w zakresie aktualizacji albo usuwania danych.” – fragment książki „Przewodnik po BIK i BIG-ach”.

Kiedy można zażądać usunięcia negatywnych wpisów?

Wtedy, gdy spłacimy całość lub część zobowiązania. Wierzyciel w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie salda zadłużenia powinien złożyć wniosek do odpowiedniego Biura Informacji Gospodarczej o aktualizację (w przypadku częściowej spłaty), albo usunięcia informacji gospodarczej (w przypadku całkowitej spłaty).

K.P.

Komentarze