Pomoc w spłacie kredytu! – Część 2

Pomoc w spłacie kredytu! – Część 2 Już 22 lipca wejdzie w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Według nowych przepisów zasady udzielania kredytów przez banki mają być bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla konsumentów. Czy kredytobiorcy otrzymają jakiekolwiek wsparcie, gdy nie będą mieli możliwości skorzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Obowiązki kredytodawcy

Każdy kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agenci w reklamach dotyczących kredytu hipotecznego będą zobowiązani do: 1. Zapewnienia, aby wszystkie informacje o charakterze reklamowym oraz marketingowym były jednoznaczne, zrozumiałe, a przede wszystkim rzetelne, widoczne i nie wprowadzające konsumenta w błąd. 2. Niestosowania dwuznacznych i nieprecyzyjnych sformułowań, które mogą stwarzać u konsumentów fałszywe oczekiwania w zakresie dostępności, czy całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. 3. Zapewnienia, aby czcionka ważnych zapisów dotyczących kredytów oraz czas ich wyświetlania w reklamach był odpowiedni, a ich odczytanie przez konsumenta było możliwe. Co istotne, w ustawie wyszczególniono, że reklamy powinny zwięźle, szczegółowo, czytelnie i słyszalnie informować o tak istotnych informacjach, jak np. stopy oprocentowania kredytu hipotecznego, jego całkowitą kwotę, czy okres obowiązywania umowy.

Bank lub SKOK

Kredytów nie będą mogły udzielić podmioty inne niż banki czy SKOK-i. Ustawa wprowadzi również jedną z najważniejszych zmian – kredytobiorcy będą mogli zaciągnąć kredyt tylko w takiej walucie, w której zarabiają. Jednakże będzie dostępna sprzedaż łączona. Klient banku lub SKOK-u będzie mógł skorzystać z dodatkowego produktu, jeśli zechce.

Małe wsparcie w opałach

W przypadku opóźnienia wpłaty raty, bank będzie zobowiązany wezwać klienta do zapłaty oraz zapewnić mu okres 14 dni na spłatę. W tym czasie uzyska możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację. Jeśli klient nie będzie mógł spłacać zobowiązania, nie wywiązując się z restrukturyzacji, zostanie mu 6 miesięcy by sprzedać swoje mieszkanie oraz uregulować należne płatności. Zmiany, które zostaną wprowadzone wynikają z przepisów unijnych. Ustawa ta powstała na podstawie dyrektywy europejskiej dotyczącej kredytów hipotecznych i dotyczyć będzie jedynie tych kredytów, które zostaną zawarte po jej wprowadzeniu. Ustawa o kredycie hipotecznym (22 lipiec 2017) Szukasz skutecznego rozwiązania, które pozwoliłoby Ci na wygodną spłatę kredytu? Zgłoś się do nas i skorzystaj z mediacji!
* Artykuł powstał na podstawie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
 

K.P.

Komentarze