Za co trafiamy do rejestru BIG?

Za co trafiamy do rejestru BIG? W ostatnim czasie BIG InfoMonitor poinformował, że przeterminowane długi młodych Polaków (18 do 34 lat) wynoszą blisko 9,3 mld zł. Za co trafiają do rejestru Biura Informacji Gospodarczej? Na co przeznaczane są pożyczone pieniądze? W dzisiejszym artykule odpowiemy również na pytanie w jaki sposób można pozbyć się negatywnych zapisów z rejestrów BIG.

Optymistyczne założenia

Osoby zaciągające poważniejsze zobowiązania zakładają – bardzo optymistycznie – że mają możliwość uzyskania środków na spłatę z własnej pracy, dodatkowych zajęć (55,2 proc) i oszczędzania (44 proc). Inaczej wygląda sytuacja u osób już zadłużonych – nie mają one oporów przed zaciąganiem kolejnych pożyczek na spłatę poprzednich, czyli wpadają w klasyczną spiralę zadłużenia. Według przeprowadzonych badań przez BIG InfoMonitor, młodzi na pożyczanie patrzą rozsądnie: „(…) uważają za uzasadnione zaciąganie zobowiązań na sfinansowanie zakupu środków trwałych np. mieszkania czy samochodu – prawie 89 proc. wskazań, ze względu na zdarzenia losowe – 79 proc. Stosunkowo często dopuszczają także możliwość zapożyczania się ze względu na trudną sytuację osób bliskich – 47 proc. oraz dla sfinansowania ważnych wydarzeń życiowych jak np. wesele – 46 proc. odpowiedzi. Zdecydowanie negatywnie odnoszą się natomiast do zapożyczania się aby poprawić bieżący budżet – 35 proc. poparcia dla takiego pomysłu, nie mówiąc już o rekreacji, która jest powodem do zadłużenia się dla 19 proc. ankietowanych.”

Za co można trafić do rejestrów BIG?

W rejestrach BIG znajdują się przede wszystkim zaległości pozakredytowe, takie jak rachunki telefoniczne, czy usługi telewizji kablowej i satelitarnej. Negatywnych wpisów można nabawić się również poprzez niespłacanie rat za sprzęt. Wśród młodych dłużników najczęstszym powodem, dla którego wpisywani są do rejestrów, to długi wobec sądów i za usługi telekomunikacyjne.

Źródło: BIG InfoMonitor

Co odróżnia BIG-i od BIK-u?

Głównie to, że Biura Informacji Gospodarczej obsługują klientów z różnych sektorów gospodarki oraz nie limitują swojej działalności wyłącznie do danych, które pochodzą od banków czy SKOK-ów. Dane do BIG-ów przekazują przedsiębiorcy ze wszystkich obszarów gospodarki. Najwięcej z  tego narzędzia korzystają branże telekomunikacyjne, finansowe i bankowe. Do jednego z głównych klientów należą także organy samorządu terytorialnego – w zakresie zaległości alimentacyjnych, czy należności z tytułu mandatów za przejazd środkami komunikacji masowej. Co ciekawe, możliwość wpisania danych do rejestru mają również osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym – wyrokiem sądu. Czyszczenie BIG - kreator wniosku

Jak usunąć negatywne dane z rejestru?

Oczywiście najprostszym sposobem jest całkowita lub częściowa spłata zadłużenia. Powinnością wierzyciela w takiej sytuacji jest złożenie stosownego wniosku do BIG o aktualizację danych (w przypadku częściowej spłaty) lub całkowite ich usunięcie, gdy dług został spłacony w całości. Wierzyciel ma na to 14 dni od momentu pozyskania informacji o spłacie. Drugim przypadkiem, kiedy można dokonać usunięcia negatywnych zapisów, to upływ czasu. Gdy zobowiązanie nie zostało spłacone, dane mogą być przetwarzane przez BIG przez okres trzech lat od ostatniej aktualizacji danych, nie dłużej niż 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela. Kolejną szansą kiedy można podjąć próby usunięcia lub aktualizacji danych jest nieuprawnione przetwarzanie naszych danych przez BIG, np. ze względu na błędne informacje dotyczące naszej osoby. Gdy zobowiązanie nie jest spłacone – nie ma możliwości usunięcia lub aktualizacji danych zarówno w BIG-ach jak i BIK-u.

Szukasz pomocy w usunięciu negatywnych wpisów? Zgłoś się do nas!

* W artykule zostały wykorzystane informacje z komunikatu prasowego BIK i BIG.

K.P.

Komentarze