Alert Frankowy: Bank przekazywał nieprawdziwe informacje!

Alert Frankowy: Bank przekazywał nieprawdziwe informacje! W ostatnim czasie pojawiało się wiele informacji o tym, że sytuacja frankowiczów się poprawia. Była mowa o lepszym kursie franka i wygranych sprawach w sądzie. W tym „szale” pozytywnych wiadomości pojawiła się jedna, bardzo znacząca. 15 stycznia br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował ważną decyzję w sprawie niedozwolonych klauzul, stosowanych w latach 2015 – 2016 przez Bank Millenium…

Kredytobiorcy dochodzili swoich praw

Składali reklamacje do banku, powołując się na dwie klauzule (3178 oraz 3179) wpisane w 2012 r. do rejestru postanowień niedozwolonych. Dotyczyły sposobu przeliczania kwoty i rat kredytów hipotecznych w oparciu o franki szwajcarskie. Niestety bank odpowiadał konsumentom, że uznanie stosowanej przez niego klauzuli za niedozwoloną i wpisanie jej do rejestru nie ma znaczenia w ich sytuacji. Dlatego też prezes UOKiK w październiku 2016 r. wszczął postępowanie przeciwko Bankowi Millenium ze względu na wątpliwości jakie wzbudziły informacje przekazywane klientom. „Naszym zdaniem, wpis klauzuli wobec danego przedsiębiorcy do rejestru oznacza, że każdy konsument, który zawarł z nim umowę i ma w niej takie postanowienie, może dochodzić swoich praw. Taka klauzula nie wiąże konsumentów już od chwili zawarcia umowy. Odpowiedzi udzielane przez bank mogły zniechęcać klientów do dochodzenia roszczeń” – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Bank zaprzestał stosowania tej praktyki, która została zakwestionowana przez urząd. Niestety ze względu na to konsumenci w jej wyniku mogli zrezygnować z walki o swoje prawa…

Ponad 20 milionów złotych kary!

Dokładniej to 20 748 675 zł. Bank zamieścił już informację na swojej stronie internetowej oraz Twitterze, teraz poinformuje konsumentów listownie o decyzji urzędu. Co ważne, w tym zakresie prezes UOKiK nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Jednakże spółka ma prawo odwołać się do sądu, ponieważ decyzja nie jest prawomocna.
Masz problem z kredytem frankowym? Prześlij nam swoją umowę kredytu walutowego do bezpłatnej analizy! Sprawdzimy wszystkie zapisy oraz ocenimy w jakim zakresie możesz dochodzić własnych praw.
*Artykuł powstał na podstawie komunikatu prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15.01.2018 r.

K.P.

Komentarze