Czym jest pożyczka?

Czym jest pożyczka? Pożyczki są jednym z najłatwiej dostępnych sposobów pozyskania dodatkowej gotówki. Te z pozoru niewinne produkty finansowe, mogą stać się przyczyną gigantycznego zadłużenia. Zaciąganie kolejnych pożyczek i spłata nimi poprzednich zobowiązań to najszybsza droga do wejścia w spiralę długów. Czym charakteryzują się te produkty i co sprawia, że są tak atrakcyjne dla konsumentów? Przede wszystkim warto wspomnieć już na samym początku, że pożyczka to zupełnie inny produkt finansowy niż kredyt. Pożyczki mogą być udzielane przez każdy podmiot – przedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Kredyty zaś udzielane są przez banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt jest produktem bankowym i nikt poza bankiem nie ma możliwości jego udzielenia. Czym zatem jest pożyczka i kto jest pożyczkobiorcą?

Kto jest pożyczkobiorcą?

Może nim zostać osoba fizyczna, prawna, a nawet wiele instytucji, takich jak bank. W przypadku osób fizycznych firmy pozabankowe wyznaczają minimalny i maksymalny wiek pożyczkobiorcy. Dzieje się tak ponieważ osoba, która wnioskuje o pożyczkę musi mieć minimum 18 lat oraz źródło dochodu. Maksymalny wiek pożyczkobiorcy również jest określony, ze względu na podwyższone ryzyko śmierci takiej osoby. Ograniczenie to stosują również banki.

Czym charakteryzuje się pożyczka?

Pożyczka zawierana jest na podstawie umowy pożyczkowej zawartej przez obie strony, tj. pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę.  Jej warunki są ściśle określone przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z przepisami, dający pożyczkę zobowiązany jest do przeniesienia na własność pożyczającego, a właściwie biorącego określoną ilość pieniędzy. Tym samym pożyczkobiorca zobowiązany zostaje do zwrócenia tej samej ilości pieniędzy na rzecz pożyczającego. Poza formą pisemną umowa o pożyczkę może mieć również formę ustną, a nawet aktu notarialnego. Ważnym jest jednak aby umowa na kwotę powyżej 500 zł została zawarta w formie pisemnej. W innym przypadku może stać się nieważna. Istotnym elementem umowy o pożyczkę jest czas jej trwania. Powinna zawierać dokładne dane – dzień, miesiąc oraz rok, w którym została sporządzona. Zazwyczaj jest to dzień, w którym pożyczka została uruchomiona. Oczywiście określony zostaje również czas jej zakończenia, czyli dzień, w którym należy zwrócić pieniądze. O kosztach pożyczki decyduje sam pożyczkodawca. Co zrobić w sytuacji, gdy nie wywiążemy się z płatności w terminie? Czy istnieją rozwiązania, które pozwolą uchronić nas przed przykrymi konsekwencjami nieterminowej spłaty? Tak, takim rozwiązaniem – bardzo pomocnym – przy problemach w spłacie jest restrukturyzacja zadłużenia. Pozwoli ona na dostosowanie warunków spłaty do Twoich aktualnych możliwości finansowych. W tym celu skontaktuj się z nami, a zajmiemy się restrukturyzacją Twojego zadłużenia.

K.P.

Komentarze