Alert Frankowy: Odfrankowienie umowy przez sąd

Alert Frankowy: Odfrankowienie umowy przez sąd Dobre wieści! Sąd „odfrankowił” umowę. Bank musi zwrócić ponad 315 tys. zł parze kredytobiorców. Zaciągnęli oni kredyt w 2006 r. Według sądu usunięcie z umowy klauzul niedozwolonych (abuzywnych) spowoduje, że będzie ona dotyczyć zobowiązania w złotych.

Kluczowe zapisy

Z umowy zostaną usunięte kluczowe części, które są istotne w umowach kredytów denominowanych lub indeksowanych.

Czego oczekiwali klienci banku?

Klienci, o których mowa zaciągnęli kredyt hipoteczny na kwotę 2,2 mln zł. W pozwie domagali się uznania umowy za nieważną lub uznania za świadczenie nienależne kwoty, który wynikała ze stosowania klauzuli waloryzacyjnej. Punktem spornym były zapisy umowne, które określały sposób przeliczania rat z franka szwajcarskiego na złote. Przypominamy, że wszystkie niedozwolone zapisy dostępne są w rejestrze klauzul niedozwolonych na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd uznał, że kredyt udzielony na tej podstawie był kredytem złotowym, indeksowanym do waluty obcej. Według sądu  postanowienia umowne w zakresie mechanizmu indeksacji są bezskuteczne i nie wiążą kredytobiorców wobec kredytodawcy. Zatem wysokość zobowiązania powinna być wyliczona z pominięciem klauzul indeksacyjnych. Wyrok nie jest prawomocny.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy umowy kredytu frankowego!

K.P.

 

Komentarze