Kiedy ogłosić upadłość firmy? Plusy i minusy bankructwa firmy

Kiedy ogłosić upadłość firmy? Plusy i minusy bankructwa firmy

Nieopłacone faktury, niewypłacalni kontrahenci, złe inwestycje, wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, brak analizy rynku i biznesplanu, brak strategii zarządzania firmą, brak nowych klientów – te i wiele innych czynników mogą sprawić, że nawet najlepiej prosperujące przedsiębiorstwo może wpaść w spiralę długów. Zgodnie z danymi GUS w 2021 roku w Polsce upadłość ogłosiło aż 376 firm! Ale te dane to początek złej passy. W bieżącym roku tylko do 9 września 2022 roku takich przypadków odnotowano już 528. Przyjrzyjmy się, kiedy ogłosić upadłość firmy.

Czy potrzebujesz upadłości konsumenckiej? Kiedy upadłość konsumencka ma sens? Sprawdź!

Czy potrzebujesz upadłości konsumenckiej? Kiedy upadłość konsumencka ma sens? Sprawdź!

Upadłość konsumencka to procedura mająca na celu częściowe lub całkowite umorzenie długów osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Pozwala nie utonąć w długach, ustabilizować swoją sytuację finansową oraz wyjść z problemów, wynikających z nieuregulowanych zobowiązań. Głównym celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oczyszczenie dłużnika z długów, jak i również zaspokojenie wierzycieli.

Jeszcze nigdy upadłość konsumencka nie była taka prosta

Jeszcze nigdy upadłość konsumencka nie była taka prosta

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1802) wprowadzono szereg ogromnych zmian, które stopniowo są wdrażane w życie od października 2019 roku.

Rewolucja w główniej mierze dotyczy możliwości ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i to one będą stanowiły przedmiot niniejszego artykułu.


Nadchodzi nowa upadłość konsumencka

Nadchodzi nowa upadłość konsumencka

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami dotyczącymi upadłości konsumenckiej. Według zapowiedzi zasady ogłoszenia upadłości mają być bardziej wyrozumiałe dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Czy dłużnikom będzie łatwiej?

Czym jest sprawozdanie finansowe syndyka?

Czym jest sprawozdanie finansowe syndyka?

Jest ważnym elementem w całym procesie upadłościowym. Bez sprawozdania finansowego (bądź ogólnego w przypadku konsumentów) nie ma możliwości dokonania likwidacji masy upadłości.

Syndyk sporządza je w oparciu o spis inwentarza oraz inne dokumenty upadłego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości i niezwłocznie przedkłada je sędziemu-komisarzowi. Z czego składa się takie sprawozdanie i w jakim przypadku się je sporządza?

Czym jest likwidacja masy upadłości?

Czym jest likwidacja masy upadłości?

Jak wiemy, głównym celem upadłości konsumenckiej jest zaspokojenie w możliwie największym zakresie wierzytelności upadłego i umorzenie pozostałych, niezaspokojonych zobowiązań. W jaki sposób tego dokonać? Najlepiej poprzez likwidację masy upadłościowej.

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką gdy nie mam majątku?

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką gdy nie mam majątku?

Głównym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Umożliwia im rozpoczęcie nowego życia finansowego z tzw. „czystą kartą”. Wiele osób ma jednak wątpliwości chcąc podjąć ten krok. Często nie mając majątku obawiają się, że rozwiązanie to skierowane jest jedynie do osób, które go posiadają. W dzisiejszym artykule piszemy w jakiej sytuacji wniosek o upadłość może zostać oddalony, a postępowanie upadłościowe umorzone.

Jakie są szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Jakie są szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wielu dłużników w trudnej sytuacji finansowej szuka skutecznych rozwiązań swoich problemów. Co zrobić, gdy na oszczędzanie za późno, a próby restrukturyzacji nie przynoszą żadnych pozytywnych efektów? Wtedy do głowy przychodzi pomysł na kolejne pożyczki – ale takie rozwiązanie tylko pogorszy sytuację, więc pozostaje ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Kto może złożyć wniosek i kiedy? Jakie są szanse na ogłoszenie upadłości?