Kredyty udzielone „we franku szwajcarskim”

Jako kredytobiorca zostałeś narażony
na duże straty spowodowane zmianą
kursu walut? Zobacz co możemy
dla Ciebie zrobić.

Skontaktuj się! Oddzwonimy i porozmawiamy o twojej sprawie

PRZEŚLIJ UMOWĘ DO ANALIZY:

Możesz liczyć na naszą pomoc

eMediator.pl współpracuje z Kancelarią Prawną eMediator Legal która, zajmuje się analizą oraz prowadzeniem spraw przeciwko bankom w sytuacji, w której kredytobiorca został narażony na straty spowodowane zmianą kursu walut. Każdy kredytobiorca może zgłosić się do nas w celu zweryfikowania swojej umowy kredytowej. Jeszcze do niedawna orzecznictwo w sprawach „frankowych” nie było oczywiste , gdyż opinia względem banków jako profesjonalnych instytucji nie dopuszczała możliwości oferowania przez nie produktów wprowadzających w błąd. Duża część banków dopuściła się zaniedbania swoich obowiązków, chociażby ze względu na brak prawidłowego informowania klienta o ryzyku związanym z kredytem udzielonym w walucie obcej. W chwili obecnej orzecznictwo kształtuje się na korzyść kredytobiorców.

Wspólnie jesteśmy w stanie zwyciężyć

Rok 2015 i 2016 był niezwykle korzystny dla Frankowiczów, którzy zdecydowali się wejść na drogę sądową z nieuczciwymi bankami. Nie tylko polska, ale i europejska praktyka sądowa budzi wielkie nadzieje względem minimalizowania, lub wręcz całkowitego usuwania astronomicznych odsetek. Wielkie korporacje definitywnie przegrały znaczą liczbę procesów związanych z kredytami we frankach, a ich straty liczone są w milionach złotych. Trzeba pamiętać o tym, że każdy miesiąc zwłoki w rozwiązaniu problemu kredytu tzw. frankowego to dla banku czysty zysk.Co miesiąc przedawniają się roszczenia w kilkunastu tysiącach umów. Czas płynie na korzyść instytucji finansowych, gdyż w większości przypadków okres, w którym można ubiegać się o roszczenia, wynosi 10 lat (liczone od podpisania umowy kredytowej). Ważne! Po upływie 10 lat przedawniają się sukcesywnie spłacone raty kredytu, nie cały kredyt.

Kancelaria w pierwszej kolejności analizuje Państwa umowę m.in. poprzez sprawdzenie występowania niedozwolonych klauzul, które dotyczą swobodnego ustalania przez bank kursów walut w momencie wypłaty kredytu i spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Następnie Kancelaria gwarantuje podjęcie działań w m. in. zakresie: – polubownego rozstrzygnięcia sporu z bankiem, – ustalenia aktualnej wysokości kredytu po wyeliminowaniu niedozwolonych klauzul, – odzyskania nienależnie pobranych kwot pieniężnych przez bank, czyli różnicy pomiędzy kursem kupna a sprzedaży waluty tzw. spready, – uznania udzielonego kredytu za kredyt złotówkowy, – możliwości rozliczenia kredytu na „0”

Zapraszamy do kontaktu

Zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnej analizy dokumentów. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Skontaktujemy się telefonicznie i porozmawiamy o Państwa sprawie.

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?