Kredyty „udzielone we franku szwajcarskim”

Jako kredytobiorca zostałeś narażony
na duże straty spowodowane zmianą
kursu walut? Zobacz co możemy
dla Ciebie zrobić.
Administratorem Państwa danych osobowych jest eMediator.pl sp. zo o. o. z siedzibą w Gliwicach ul. Dunikowskiego 10, NIP: 6312650633. Zdaje sobie sprawę że klikając przycisk „wyślij” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez eMediator.pl wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na moje zgłoszenie. Podanie moich danych jest dobrowaolne, ale niezbędne do odpowiedzi na pytanie.

Skontaktuj się! Oddzwonimy i porozmawiamy o twojej sprawie

  PRZEŚLIJ UMOWĘ DO ANALIZY:

  polityką prywatności oraz akceptuję regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

  Możesz liczyć na naszą pomoc

  eMediator.pl współpracuje z Kancelarią Prawną eMediator Legal Bratek Kokoszka Świderska, która zajmuje się analizą oraz prowadzeniem spraw przeciwko bankom w sytuacji, w której kredytobiorca został narażony na straty spowodowane zmianą kursu walut. Każdy kredytobiorca może zgłosić się do nas w celu zweryfikowania swojej umowy kredytowej. Jeszcze do niedawna orzecznictwo w sprawach „frankowych” nie było oczywiste , gdyż opinia względem banków jako profesjonalnych instytucji nie dopuszczała możliwości oferowania przez nie produktów wprowadzających w błąd. Duża część banków dopuściła się zaniedbania swoich obowiązków, chociażby ze względu na brak prawidłowego informowania klienta o ryzyku związanym z kredytem udzielonym w walucie obcej. W chwili obecnej orzecznictwo kształtuje się zdecydowanie na korzyść kredytobiorców. W całym 2019 r. wydano 395 wyroków w sprawach dotyczących kredytów frankowych, z czego 269 (czyli prawie 70%) było korzystnych dla klientów. Według dostępnych danych z ostatnich kilku miesięcy frankowicze wygrywają ok. 90% spraw.

  Wspólnie jesteśmy w stanie zwyciężyć

  Rok 2018 był niezwykle korzystny dla Frankowiczów, którzy zdecydowali się wejść na drogę sądową z nieuczciwymi bankami. Nie tylko polska, ale i europejska praktyka sądowa budzi wielkie nadzieje względem minimalizowania, lub wręcz całkowitego usuwania astronomicznych odsetek. Wielkie korporacje definitywnie przegrały znaczą liczbę procesów związanych z kredytami we frankach, a ich straty liczone są w milionach złotych. Trzeba pamiętać o tym, że każdy miesiąc zwłoki w rozwiązaniu problemu kredytu tzw. frankowego to dla banku czysty zysk.Co miesiąc przedawniają się roszczenia w kilkunastu tysiącach umów. Czas płynie na korzyść instytucji finansowych, gdyż w większości przypadków okres, w którym można ubiegać się o roszczenia, wynosi 10 lat (liczone od podpisania umowy kredytowej). Ważne! Po upływie 10 lat przedawniają się sukcesywnie spłacone raty kredytu, nie cały kredyt.

  Kancelaria w pierwszej kolejności analizuje Państwa umowę m.in. poprzez sprawdzenie występowania niedozwolonych klauzul, które dotyczą swobodnego ustalania przez bank kursów walut w momencie wypłaty kredytu i spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Następnie Kancelaria gwarantuje podjęcie działań w m. in. zakresie: – polubownego rozstrzygnięcia sporu z bankiem, – ustalenia aktualnej wysokości kredytu po wyeliminowaniu niedozwolonych klauzul, – odzyskania nienależnie pobranych kwot pieniężnych przez bank, czyli różnicy pomiędzy kursem kupna a sprzedaży waluty tzw. spready, – uznania udzielonego kredytu za kredyt złotówkowy, – możliwości rozliczenia kredytu na „0”

  Zapraszamy do kontaktu

  Zachęcamy do skorzystania z nieodpłatnej analizy dokumentów. W tym celu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Skontaktujemy się telefonicznie i porozmawiamy o Państwa sprawie.

  W czym jeszcze możemy Ci pomóc?