HISTORIE
KLIENTÓW

Agata
Wnioskowanie o: raty w banku w wysokości 200zł
Ugoda: raty w banku w wysokości 400zł oraz zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Problemy Pani Agaty rozpoczęły się z chwilą, kiedy jej dane zostały wykorzystane do wyłudzenia kredytów w dwóch bankach. Niestety jest to częsty proceder, któremu możemy zapobiec tylko poprzez uważne sprawdzanie gdzie i komu swoje dane udostępniamy. Ta sytuacja spowodowała znaczne pogorszenie stanu zdrowia Pani Agaty, która już wcześniej leczyła się na nerwicę i depresję. Na domiar złego mąż Pani Agaty zachorował w tym czasie na złośliwy nowotwór wątroby, co jeszcze nadszarpnęło rodzinny budżet. Kosztowna terapia spowodowała, że rodzina wykorzystała wszystkie swoje oszczędności i nie posiadała wystarczających środków by spłacać wymagane raty. Dzięki naszej pomocy udało się rodzinie wyjść na prostą. Dodatkowo mąż Pani Agaty wraca do zdrowia z perspektywą powrotu do pracy, czego serdecznie mu życzymy.

Anna
Wnioskowanie o: raty w spółdzielni mieszkaniowej w wysokości 300 zł miesięcznie
Ugoda: raty w spółdzielni mieszkaniowej w wysokości 600 zł miesięcznie oraz zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Na ciężką sytuację Pani Anny i jej rodziny złożyło się kilka zmiennych. Po pierwsze jej przewlekłe choroby, które pochłonęły rodzinne oszczędności i sprawiły, że Pani Anna nie mogła pracować zawodowo, więc do domowego budżetu wypływała tylko pensja męża. Po drugie likwidacja firmy, w której pracował mąż Pani Anny. Niestety kolejne podejmowane przez niego prace były tylko pracami tymczasowymi i słabo płatnymi a i te niewielkie dochody zajmował w znacznej części komornik.  Z naszą pomocą rodzinie udało się przezwyciężyć problemy i ich przyszłość wygląda o wiele lepiej niż jeszcze jakiś czas temu.

Krzysztof
Wnioskowanie o: raty bankowe w wysokości 300 zł miesięcznie
Ugoda: raty bankowe w wysokości 300 zł miesięcznie oraz zawieszenie postępowania egzekucyjnego

W przypadku Pana Krzysztofa problemy finansowe pojawiły się wraz z utratą pracy. Brak źródła utrzymania sprawił, że przestał on spłacać swoje zobowiązania finansowe oraz bieżące rachunki, bo zwyczajnie nie miał na to środków. Nad rodziną Pana Krzysztofa zawisło widmo utraty mieszkania i pozostanie bez dachu nad głową. Aby temu zapobiec Pan Krzysztof zaciągał kolejne kredyty i wpadł w pętlę kredytową. W tym momencie stracił też wsparcie ze strony rodziny i sytuacja wydawała sie gorzej niż beznadziejna. Na szczęście udało się nam pomóc Panu Krzysztofowi i aktualnie wychodzi na prostą ze swoimi finansami i swoim życiem.

Stefan
Wnioskowanie o: zawieszenie postępowania egzekucyjnego w SKOK oraz spłaty ratalne
Ugoda: raty po 700 zł miesięcznie oraz umorzenie postępowania egzekucyjnego

Problemy Pana Stefana i jego żony rozpoczęły się od utraty pracy i źródła bieżącego źródła utrzymania. Dodatkowo Pan Stefan przez pięć miesięcy przebywał w więzieniu odbywając karę za prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu. Po odbyciu kary udało się mu uzyskać zatrudnienie, jednak jego pracodawca nie wypłacał mu pensji terminowo, co spowodowało brak spłaty zaciągniętych zobowiązań i rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego.

Przemysław
Wnioskowanie o: raty w banku w wysokości 900 zł, zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Ugoda: po 4 pismach, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wpłaty do wierzyciela – banku

W małżeństwie Pana Przemysława pensja jego żony przeznaczana była w całości na spłatę raty w jednym z dwóch banków. Problemy pojawiły się, gdy żona Pana Przemysława straciła pracę gdyż jedna pensja nie wystarczała na pokrycie wszystkich należności oraz bieżących rachunków. Na domiar złego niedługo później Pan Przemysław także stracił zatrudnienie i pomimo, że podjął nową pracę to pensja była na tyle niska, że problemy zaczęły się nawarstwiać. Dzięki naszej pomocy Pan Przemysław i jego rodzina podpisał ugodę z bankiem i pomału aczkolwiek sukcesywnie wychodzi ze swoich problemów.