Oddłużenie dla firm

Oddłużenie dla firm Problemy finansowe to chleb powszedni wielu polskich firm. Udział długu w całości kapitału wynosi średnio 31%. Liczba niezapłaconych faktur rośnie lawinowo, a do tego dochodzi zadłużenie wobec Urzędu Skarbowego i ZUS. Jeśli dorzucić do tego kredyt w banku, często jedynym rozwiązaniem jest oddłużenie. Zadłużenie firmy niewątpliwie podnosi ryzyko finansowe i w miarę narastania, powoduje topnienie stabilizacji. Problemy ze spłatą kredytów i pożyczek, czy też zaległości podatkowych lub składek ZUS to problem coraz bardziej powszechny. Instytucje finansowe chętnie udzielają kredytów, ale w przypadku problemów ze spłatą zadłużenia, odmawiają pomocy, a w zamian grożą windykacją i komornikiem. Jedną z podstawowych możliwości rozwiązania problemu jest oddłużenie poprzez odroczenie spłaty zobowiązania. Dług można także rozłożyć na dogodne raty, bądź obniżyć oprocentowanie. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest nawet umorzenie części lub całości należności odsetkowych lub kapitału.

Zadbaj o swoje finanse! Nie bój się, poprosić o radę. Pomożemy rozwiązać Twój problem. Skontaktuj się z nami: tel. (+48) 32 420 27 00 email:biuro@eMediator.pl
Nawet w Urzędzie Skarbowym można rozłożyć płatność na raty lub postarać się o przyznanie ulgi w zapłacie podatku. Jest to tak zwana ulga uznaniowa, przyznawana podatnikom w sytuacjach awaryjnych, które przewidują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Podobnie jest w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli przedsiębiorca zalega ze składkami, może ubiegać się o umorzenie tych należności. ZUS rozpatruje wnioski o umorzenie należności z tytułu składek w oparciu ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Umorzenie jest sytuacją wyjątkową i z tej przyczyny następuje tylko w ściśle określonych przypadkach. Niemniej ww. ustawa wymienia kilka różnych przesłanek co sprawia, że istnieje duża szansa na to, że podmioty w trudnej kondycji finansowej będą mogły liczyć na omawianą ulgę. Oprócz umorzenia należności składkowych, możliwym do wdrożenia sposobem oddłużenia jest odroczenie terminów płatności składek albo rozłożenie płatności należności z tego tytułu na raty. Podsumowując, warto pamiętać że nie ma sytuacji bez wyjścia. Najgorsze, co można zrobić to czekanie. Niemniej jednak bez doświadczenia prawniczego, lepiej powierzyć te kwestie profesjonalistom. Dzięki takiemu działaniu finanse firmy zostaną uzdrowione, a wierzyciele będą mieli większą szansę na spłatę zadłużenia.

Komentarze