Upadłość konsumencka a układ z wierzycielami

Upadłość konsumencka a układ z wierzycielami

Postępowanie upadłościowe wobec osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wiąże się ściśle z koniecznością likwidacji majątku upadłego oraz z ustaleniem planu spłaty jego wierzycieli. Istnieje jednak możliwość, aby tego uniknąć. Oznacza ona zwołanie zgromadzenia wierzycieli i zawarcie układu.

Ukrywanie majątku w upadłości konsumenckiej

Ukrywanie majątku w upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej aktualnie staje się coraz łatwiejsze i coraz więcej osób sięga po takie rozwiązanie. Należy zdawać sobie sprawę, iż w początkowej fazie konieczna jest likwidacja majątku dłużnika i spieniężenie go w celu zaspokojenia wierzycieli.

Gdzie będę mieszkać po ogłoszeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości?

Gdzie będę mieszkać po ogłoszeniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości?

Kluczowym momentem postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest likwidacja majątku dłużnika. Nie ulega wątpliwości, iż znaczącym składnikiem majątku upadłego jest nieruchomość do niego należąca. Wielu zadłużonych obawia się, że w fazie likwidacji majątku stracą wszystko, co dotychczas posiadali, łącznie z dachem nad głową.

Koszty postępowania w upadłości konsumenckiej

Koszty postępowania w upadłości konsumenckiej

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest dla niektórych zadłużonych ostatnią „deską ratunku”. Bardzo często decydują się na nią osoby, które wpadły w pętle długów i nie są już w stanie w żaden sposób spłacać swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Jak jednak poradzić sobie z kosztami postępowania w upadłości konsumenckiej?

Ile trwa orzeczenie upadłości konsumenckiej?

Ile trwa orzeczenie upadłości konsumenckiej?

Osoba decydująca się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką musi być przygotowana na to, że jest to proces wieloetapowy i każdy z tych etapów będzie trwał dłuższą lub krótszą ilość czasu. Jest to bezpośrednio uzależnione od wielu zmiennych, takich jak wielkość masy upadłościowej czy zakres, oraz termin czynności podejmowanych przez wierzycieli.

Co się dzieje gdy upadłość konsumencką ogłasza współkredytobiorca?

Co się dzieje gdy upadłość konsumencką ogłasza współkredytobiorca?

Załóżmy, że Twoje zobowiązania finansowe Cię przerosły i po głębokim zastanowieniu chcesz ogłosić upadłość konsumencką. Oprócz zaległych zobowiązań, masz także takie które płacisz w terminie np. kredyt hipoteczny wzięty razem z małżonkiem czy pożyczkę którą ktoś Ci poręczył. Co się stanie z współkredytobiorcą czy poręczycielem w tej sytuacji?