Jak szybko uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie

Jak szybko uzyskać odszkodowanie za błędy lekarskie

Rocznie dochodzi do 20 tys. błędów lekarskich. Pacjenci pokrzywdzeni w procesie leczenia nie są jednak bez szans. Mają w ręku potężny oręż. Zamiast iść do sądu, mogą ubiegać się o odszkodowanie za błędy lekarskie za pośrednictwem wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Takie komisje działają już od stycznia 2012 r.

Co to jest bankowy tytuł egzekucyjny?

Co to jest bankowy tytuł egzekucyjny?

Bankowy tytuł egzekucyjny umożliwia bankom ściąganie wierzytelności bez rozpatrywania sprawy przed sądem i po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności stanowi podstawę czynności dla komornika. Podpisują go wszyscy zaciągając pożyczki bankowe, dlatego tak ważne jest aby wiedzieć na czym polega.

Co to jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Co to jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Najlepszym sposobem na utrzymanie płynności finansowej jest zapobieganie powstawaniu zaległości w płatnościach. Weryfikacja kontrahenta w rejestrze dłużników niewypłacalnych (RDN) niewątpliwie zmniejsza ryzyko podjęcia współpracy z niesolidnym partnerem.