Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Jak przebiega postępowanie upadłościowe?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi procedurami, które muszą być przeprowadzone, aby wychodzenie z długów przebiegało sprawnie i z korzyścią zarówno dla upadłego, jak i jego wierzycieli. Jak więc przebiega postępowanie upadłościowe?

Jak przygotować dobry plan spłaty zadłużeń?

Jak przygotować dobry plan spłaty zadłużeń?

Problemy ze spłatą zadłużenia często wynikają z celowych bądź niecelowych zaniedbań. Nieumiejętne zarządzanie budżetem i gubienie się w terminach oraz kwotach do zapłaty to częste problemy, z którymi jednak można sobie poradzić przygotowując dobry plan spłaty zadłużeń.

Jak odzyskać dług od najemcy?

Jak odzyskać dług od najemcy?

Załóżmy, że masz mieszkanie, z którego w tej chwili nie korzystasz i chcesz je wynająć. Owszem masz pewne obawy, związane z tym, na jakiego najemcę trafisz, ale przecież tyle osób wynajmuje mieszkania i nic złego się nie dzieje.Publikujesz ogłoszenie w Internecie, pojawia się kilku chętnych. Decydujesz się na wynajem osobie, która robi na Tobie najlepsze wrażenie i jak Ci się wydaje jest godna zaufania.

Czego syndyk nie może odebrać w upadłości konsumenckiej?

Czego syndyk nie może odebrać w upadłości konsumenckiej?

Głównym punktem ogłaszania upadłości konsumenckiej jest likwidacja majątku dłużnika w celu spłacenia swoich wierzycieli. Wbrew pozorom i popularnym stwierdzeniom, iż syndyk puszcza upadłego w przysłowiowych „skarpetkach”, istnieje lista rzeczy, których sąd nie może odebrać w upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka a majątek wspólny małżonków

Upadłość konsumencka a majątek wspólny małżonków

Domowe długi najczęściej są wspólnym problemem całej rodziny a co za tym idzie obojga małżonków. Jeśli więc jeden z małżonków podejmuje decyzję o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką ma to wymierne skutki także dla drugiego małżonka i całej rodziny. Tym bardziej, że ogłoszenie upadłości jednego z małżonków nie oznacza pozbycia się wspólnych długów.

Co może zabrać komornik?

Co może zabrać komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Do jego zadań należy m.in. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela oraz wykonywanie innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych. Wizja komornika nie jest przyjemna dla wszystkich, którzy zalegają ze spłacaniem długów. Co możemy stracić, gdy do naszych drzwi zapuka komornik?

Gdzie szukać pomocy w spłacie zadłużenia?

Gdzie szukać pomocy w spłacie zadłużenia?

Wyobraźmy sobie taką sytuację: wziąłeś kredyt lub pożyczkę, regularnie spłacasz raty, dług nie rośnie. Pewnego dnia z jakiegoś powodu tracisz stały dochód, nie wystarcza ci pieniędzy na podstawowe, niezbędne w codziennym życiu produkty, a co tu dopiero mówić o spłacaniu wszystkich zobowiązań. Dług rośnie, wierzyciele straszą zabraniem majątku. Co zrobić w sytuacji, kiedy mamy zadłużenie i problem z jego spłatą?

Jak polepszyć scoring kredytowy?

Jak polepszyć scoring kredytowy?

Scoring polega na punktowej ocenie ryzyka kredytowego, czyli wiarygodność kredytowa klienta jest określana poprzez porównanie jego profilu z profilami innych klientów, którzy otrzymali kredyty. Więc im bardziej nasz profil jest podobny do osób spłacających swoje kredyty w przeszłości, tym wyższą ocenę punktowa otrzymamy. 

Jakie dokumenty są niezbędne by ogłosić upadłość konsumencką?

Jakie dokumenty są niezbędne by ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym, które daje możliwość redukcji lub umorzenia zobowiązań finansowych osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej przez minimum rok przed ogłoszeniem upadłości. Mówi o tym: Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2014 r., poz. 1924).