Czy potrzebujesz upadłości konsumenckiej? Kiedy upadłość konsumencka ma sens? Sprawdź!

Czy potrzebujesz upadłości konsumenckiej? Kiedy upadłość konsumencka ma sens? Sprawdź!

Upadłość konsumencka to procedura mająca na celu częściowe lub całkowite umorzenie długów osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Pozwala nie utonąć w długach, ustabilizować swoją sytuację finansową oraz wyjść z problemów, wynikających z nieuregulowanych zobowiązań. Głównym celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oczyszczenie dłużnika z długów, jak i również zaspokojenie wierzycieli.