Kiedy możemy zgłosić upadłość konsumencką?

Kiedy możemy zgłosić upadłość konsumencką?

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (czyli konsument) może ogłosić upadłość gdy stanie się niewypłacalna. Na spłatę zobowiązań należy przekazać np. mieszkanie, jak i inne składniki majątku dłużnika, które pozwolą na uregulowanie zaległości. Natomiast tę część zobowiązań, która nie znajdzie już pokrycia, sąd umorzy i w ten sposób oddłuży daną osobę.

Jak postępować z dłużnikiem – 6 prostych rozwiązań

Jak postępować z dłużnikiem – 6 prostych rozwiązań

Opóźnienia w płatnościach pojawiają się właściwie w każdej działalności. Problem ten dotyka zarówno drobnych sklepikarzy, jak i duże przedsiębiorstwa. Jak postępować wobec tych kontrahentów, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań? Jest kilka możliwych rozwiązań.

Czyszczenie BIK w 3 prostych krokach

Czyszczenie BIK w 3 prostych krokach

Czyszczenie BIK to nic innego jak złożeniu w banku lub SKOK-u, odpowiedniego wniosku o restrukturyzację kredytu lub o usunięcie negatywnych danych z BIK. Nie chodzi o usuwanie wpisów pozytywnych dotyczących terminowo spłacanych kredytów, a jedynie o te które mogą utrudnić otrzymanie owe kredytu właśnie.

Jak dochodzić odszkodowań?

Jak dochodzić odszkodowań?

Uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku samochodowego czy śmierć bliskiej osoby w drodze do pracy są to sytuacje w wyniku, których sytuacja materialna znacznie się pogarsza. Jak w takiej sytuacji uzyskać maksymalnie wysokie odszkodowanie?

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa

Windykacja listowna, negocjacje przez telefon, wizyty windykatora terenowego -wykorzystałeś już wszystkie polubowne sposoby na odzyskanie należności? Najwyższy czas na skierować sprawę do sądu.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Niewypłacalna osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, może wystąpić o ogłoszenie upadłości, pod warunkiem że stała się niewypłacalna na skutek wyjątkowych i niezależnych od siebie okoliczności. Czy ten sposób oddłużenia nadaje się dla każdego?

Zadłużenie Polaków ciągle rośnie

Zadłużenie Polaków ciągle rośnie

Na ogół wiedziemy stabilne finansowo życie, jednak zdarzają się sytuacje, w których bez dodatkowego zastrzyku gotówki nie możemy sobie poradzić. Przed zaciągnięciem kredytu trzeba się dobrze zastanowić, jak duże raty jest się w stanie spłacać. Coraz więcej Polaków nie radzi sobie bowiem z płatnościami. Łączna kwota zaległych płatności na koniec 2013 roku wyniosła 39,82 miliarda złotych.

Co to jest KRD (Krajowy Rejestr Długów)?

Co to jest KRD (Krajowy Rejestr Długów)?

Według badań aż 86% przedsiębiorców miało problem z nierzetelnymi kontrahentami i poniosło w związku z tym stratę. Eksperci od lat zachęcają firmy do prześwietlania swoich kontrahentów, zanim rozpoczną współpracę. Dobrym sposobem na sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, z którym chcemy nawiązać współpracę może być sprawdzenie go w rejestrze dłużników, np. w Krajowym Rejestrze Długów.

Komu należy się odszkodowanie za śmierć bliskich?

Komu należy się odszkodowanie za śmierć bliskich?

Nie ulega wątpliwości, że szkoda po śmierci najbliższej osoby winna spotkać się z należytym odszkodowaniem. Osoby, które straciły bliskich często muszą zmagać się z trudnościami natury nie tylko psychicznej, ale i finansowej. Ustawodawca dostrzegł ten problem i przyznał najbliższym członkom rodziny zmarłego prawo do odszkodowania.

Opóźnienia płatnicze topnieją

Opóźnienia płatnicze topnieją

Polscy przedsiębiorcy są zgodni co do poprawy sytuacji w obszarze należności. Spadają koszty ponoszone przez przedsiębiorców w związku z nieterminową obsługą zobowiązań przez kontrahentów – sygnalizuje raport z badania „Portfela należności polskich przedsiębiorstw”.