Renta uzupełniająca – jak się ubiegać?

Renta uzupełniająca – jak się ubiegać? Czasem wystarczy ułamek sekundy, by życie wywróciło się do góry nogami. Chwila nieuwagi przy pracy i o wypadek nietrudno. W takiej sytuacji pracownikowi należy się nie tylko odszkodowanie i renta z ubezpieczeń społecznych, ale także – w razie potrzeby – renta uzupełniająca od pracodawcy. Zdarza się, że w wyniku wypadku w pracy zarobki poszkodowanego znacząco maleją. Jeśli świadczenia z ubezpieczeń społecznych nie pokryją w pełni szkody, można ubiegać się o pokrycie pozostałej części przez pracodawcę na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Przyznanie renty na gruncie art. 444 § 2 k.c. przewiduje się w trzech wypadkach:
  • gdy poszkodowany utraci w całości lub w części zdolność do pracy zarobkowej,
  • gdy zwiększą się jego potrzeby,
  • gdy zmniejszą się jego widoki powodzenia w przyszłości.
Walcz o swoje prawa! Jeśli czujesz, że renta którą otrzymujesz nie pokrywa całości szkody, zwróć się do nas. Wywalczymy w Twoim imieniu należne Ci środki, a Ty:
  • oszczędzisz czas
  • zyskasz profesjonalną pomoc
  • szybko będziesz mógł zapomnieć o kłopocie!
Skontaktuj się z nami: tel. (+48) 32 420 27 00 email: biuro@eMediator.pl
Renta przysługuje pracownikowi więc nie tylko z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy, ale także w przypadku gdy zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Pod pojęciem zwiększenia potrzeb najczęściej kryje się potrzeba całodobowej opieki, potrzeba zmiany miejsca zamieszkania, a nawet potrzeba zmiany diety. W cięższych przypadkach uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, ma miejsce dodatkowo zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość. Oznacza to, że doznane kalectwo może obiektywnie zmniejszyć szanse podjęcia pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie lub też zniweczyć możliwość awansu. W takiej sytuacji niewątpliwie również należy się renta wyrównawcza. Pracownik, który chce ubiegać się o rentę uzupełniającą, nie powinien liczyć na dodatkowy zarobek. Chodzi bowiem jedynie o wyrównanie różnicy między zarobkami, które poszkodowany otrzymywałby, gdyby nie wypadek przy pracy, a teraźniejszymi dochodami. Wysokość renty wyrównawczej jest ustalana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy. Punktem wyjścia są jednak przeciętne zarobki pracowników zatrudnionych na stanowiskach odpowiednich do tego, jakie poszkodowany zajmowałby gdyby nie doszło do wypadku. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, co do wysokości renty na drodze polubownej i zasadności skierowania sprawy do sądu, roszczenia uzupełniające z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych rozpoznają sądy pracy.

Ważne! Zawsze należy pamiętać, że stan zdrowia poszkodowanego w każdej chwili może tak się poprawić, że będzie on mógł powrócić do pracy w pełnym wymiarze, co będzie skutkowało zakończeniem obowiązku rentowego po stronie wypłacającego świadczenie.

Komentarze